« april 2018 »
april
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Activiteitenkalender

Vandaag

KMMA
Leuvensesteenweg 13
3080 Tervuren - België
Tel. (+32) 02 769 52 11
Fax (+32) 02 769 52 42

 

Belgische Ontwikkelingssamenwerking

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking) is de belangrijkste partner van het KMMA voor de financiering van zijn activiteiten op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.

Een samenwerkingsprotocol tussen de Ministeries van Wetenschapsbeleid en van Ontwikkelingssamenwerking vormt het referentiekader voor deze activiteiten.

Met deze steun van DGD draagt het KMMA in belangrijke mate bij tot de kennisverspreiding over Afrika en dit zowel bij een ruim publiek als in de wetenschappelijke wereld. Door Afrikaanse instellingen te ondersteunen bij het vervullen van hun opdracht en gemeenschappelijk onderzoek, neemt het museum deel aan de duurzame ontwikkeling van Afrika.

logo-dgd-nl.jpg

Prijs digitalisering voor Ontwikkeling (D4D - Digital for development)

De Prijs D4D is een tweejaarlijks initiatief van het KMMA met de steun van de Belgische Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD).

De Prijs D4D kadert binnen de beleidsprioriteit van de Belgische ontwikkelingssamenwerking om in te zetten op digitale technologie als een hefboom voor ontwikkeling. Minister De Croo heeft immers ‘Ontwikkelingssamenwerking (OS)’ en ‘Digitale Agenda’ in zijn portefeuille; wat een waaier aan unieke mogelijkheden biedt. Prijs D4D is één van deze unieke opportuniteiten.

De prijs D4D legt geen thematische restricties op; alle initiatieven rond digitalisering ter versterking van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) worden aangemoedigd. De prijs richt zich op iedereen met een overtuigend project of innovatie idee rond digitalisering voor ontwikkeling. Inzenders hebben de Belgische nationaliteit (m.i.v. EU-onderdanen of personen met recht op onbeperkt verblijf in België) of zijn afkomstig uit één van de partnerlanden. Ze kunnen een innovatief idee of startup indienen in de categorie ‘iStartUp’, hun succesverhaal inzenden in de categorie ‘iStandOut’ of meedingen naar de publieksprijs in de categorie ‘iChoose’.

Uiterste inzenddatum is 1 februari 2018.

De 3 laureaten ontvangen hun prijs op de prijsuitreiking en de innovatiebeurs die zal plaatsvinden in het najaar van 2018.

Meer info: http://prized4d.africamuseum.be/nl
 

Het lopende vijfjarenprogramma 2014-2018 omvat:

Sensibiliseringsactiviteiten gericht op een ruim publiek, die kennis over Afrika verspreiden, bijdragen aan ontwikkelingseducatie en meer algemeen aan educatie voor mondiaal burgerschap


De kinder- en jongerenactiviteiten van het KMMA, opleidingen voor leerkrachten, een uitgebreid educatief en cultureel programma voor volwassen en gezinnen,  tijdelijke tentoonstellingen. Tijdens de sluiting van het museum wordt een aangepast en vernieuwd aanbod van educatieve en culturele Pop-up activiteiten en tentoonstellingen op andere locaties ontwikkeld.

Wetenschappelijke congressen over ontwikkelingsrelevante thema’s m.b.t. Subsahara Afrika ge(co-)organiseerd door het KMMA
 

Beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek m.b.t. een ontwikkelingsproblematiek van Subsahara Afrika

Het lopende project (2014-2015) streeft ernaar om via veldwerk in DRCongo informatie te bekomen over de verstoring en het herstelvermogen van twee boomsoorten uit het Afrikaanse regenwoud, om deze vervolgens te verwerken in instrumenten voor een duurzaam bosbeheer.

Samenwerking met Afrikaanse partnerinstellingen

 • Midden-Afrika
  • Centre de Recherches Géologiques et Minières (Kinshasa, DRC): capaciteitsversterking op vlak van onderzoek en geologische dienstverlening
  • Productie van naslagwerken (monografieën) m.b.t. de toekomstige Congolese provincies, ter ondersteuning van een beleid van goed beheer (good governance) en van gedecentraliseerd beheer van DRC en zijn provincies, in samenwerking met o.a. het Centre d’Etudes Politiques, Université de Kinshasa, en het Centre d’Etudes et de Recherches Documentaires sur l’Afrique Centrale, Université de Lubumbashi
  • Ontwikkeling van observatie- en onderzoekscapaciteiten op het vlak van natuurlijke risico’s in de regio Kivu-Noord-Tanganyika, in samenwerking met de Université Officielle de Bukavu, het Institut Supérieur Pédagogique (Bukavu), het Observatoire Volcanologique de Goma, het Centre de Recherches en Sciences Naturelles (Lwiro) in DRC en de Université de Burundi (Bujumbura) in Burundi.
  • Onderzoek van de ichtyologische diversiteit van het Congo bekken uitmondend (o.a.) in aanbevelingen voor een duurzaam behoud en beheer van het vissenbestand naast een belangrijke capaciteitsversterking van de betrokken partners. I.s.m. de Université de Kisangani, het Institut Supérieur Pédagogique (Mbanza-Ngungu), de Université de Lubumbashi, het Centre de Recherche en Hydrobiologie (Uvira) in DRC, met de Université de Burundi (Bujumbura) in Burundi, en met de Université Marien Ngouabi (Brazzaville) in de Republiek Congo.
  • Steun aan het educatieve programma voor leerlingen van lagere en secundaire scholen van het Musée National de Lubumbashi in DRC.
 • Mozambique en Tanzania
  • Onderzoek van de spatio-temporele populatiedynamiek van fruitvliegen in de provincie Manica in Mozambique in samenwerking met de Eduardo Mondlane University, met het oog op de optimalisering van een geïntegreerd beheersplan voor de bestrijding van fruitvliegen (Integrated Pest Management) dat het KMMA eerder ontwikkelde i.s.m.  de Sokoine University of Agriculture van Tanzania.

    

  Vorming in het KMMA en in Afrika van wetenschappers uit Afrikaanse wetenschappelijke instellingen en musea
   

  Via dit programma kunnen onderzoekers uit Afrikaanse instellingen die niet in bovenvermelde samenwerkingsprojecten zijn ingeschakeld, onderzoek doen, een opleiding volgen of nieuwe kennis opdoen in de expertisedomeinen of m.b.t. de collecties van het KMMA.

  Het programma 2014-2018 voorziet volgende stages:

  • Individuele stages in Afrikaanse zoölogie en houtbiologie in het kader van ABIC (African Biodiversity Information Centre), evenals in andere afdelingen van het KMMA
  • Jaarlijkse groepsstage over het gebruik van FishBase en over vistaxonomie, en vervolgstages
  • Groepsstage in geologische risico's in Centraal Afrika
  • Tweejaarlijkse groepsstage in taxonomie en systematiek van Afrikaanse fruitvliegen
  • Tweejaarlijkse groepsstage in archiefonderzoek en onderzoek in historische collecties ter ondersteuning van onderzoek, en vervolgstages
  • Tweejaarlijkse groepsstage in conservatie en digitalisering van museumcollecties in zoölogie en geologie

    

  Activiteiten gericht op het openstellen van informatiebronnen en informatiesystemen voor Afrikaanse ontwikkelingslanden

  • Via zijn Knowledge Center wil het KMMA aan Afrikaanse wetenschappers, partnerinstellingen en beleidsmakers via internet of andere elektronische dragers toegang geven tot pertinente infobronnen (collecties, databanken en publicaties, educatief materiaal m.b.t. de wetenschappelijke disciplines…). De verspreiding van de informatie gebeurt niet uitsluitend via de KMMA-website maar o.a. ook via internationale netwerken zoals bij de FishBase online-encyclopedie.
  • Om bepaalde infobronnen gemakkelijker/sneller toegankelijk te maken in DRC, installeert het KMMA spiegelwebsites (mirror sites) in het Centre de documentation et de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche de Kinshasa in DRC.

    

 

Document acties