NL FR EN
Africamuseum - Persona
Persona. Rituele maskers en hedendaagse kunst is een tijdelijke tentoonstelling met als centraal thema identiteit dat verkend wordt aan de hand van het masker in letterlijke en figuurlijke zin.

In het Latijn betekent persona ‘theatermasker’, maar in zeer algemene zin verwijst de term naar het masker dat elk individu draagt om te beantwoorden aan de eisen van het leven in de maatschappij. (Encyclopædia Universalis).


Deze tentoonstelling zet 180 maskers in de kijker. Meer dan 100 exemplaren komen uit de collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Daarnaast werden een aantal maskers geleend uit Belgische privécollecties en 4 partnermusea van een Europees project: het Musée du quai Branly in Parijs, het Museum voor Etnografie van Stockholm, het Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" te Rome en het Musée du Carnaval et du Masque van Binche.

Temidden van deze rituele maskers worden hedendaagse werken geplaatst van Afrikaanse kunstenaars en de Afrikaanse diaspora. Ze gaan de dialoog aan met de maskers en roepen vragen op rond identiteit, zelfrespect en het beeld over de Andere.

Persona. Rituele maskers en hedendaagse kunst kadert in het Europese READ-ME project (Réseau européen des Associations de Diasporas & Musées d’Ethnographie). Dit project heeft als doel een dialoog te bevorderen tussen de musea en de verschillende diasporaleden die zich in Europa gevestigd hebben en op wie de collecties in de musea betrekking hebben.