Houtbiologie

Houtbiologie en bosecologie van tropisch Afrika

***Alhoewel het museumgebouw gesloten is voor
renovatie, gaan de onderzoeksactiviteiten in Tervuren gewoon door.***

woodbioHoutbiologie omvat microscopisch onderzoek van de anatomische kenmerken (houtanatomie) en analyses van boomgroei en houtvorming (dendrochronologie). Het laboratorium voor houtbiologie bestudeert in het bijzonder Afrikaanse tropische bomen en andere houtige planten. Ons werk draagt bij tot duurzaam bosbeheer en bosecologie in tropisch Afrika.

Onderzoeksgebieden:

  • Houtanatomische kenmerken,
  • boomgroei en bosecologie,
  • fysiologie van tropische bomen,
  • bosgeschiedenis door analyse van houtskool uit de bodem.

Ons xylarium is een referentiecollectie met meer dan 67 000 houtstalen van over heel de wereld. Dankzij onze ervaring en onze collecties, staan we garant voor onafhankelijke expertises die niet beperkt blijven tot tropisch Afrika.

  • identificatie van houtsoorten voor de houtindustrie en -handel (inclusief CITES), kunstgeschiedenis, archeologie en paleontologie,
  • datering door bestudering van de groeiringen.

We organiseren opleidingen om de capaciteit van de Afrikaanse instituten te versterken. Hiervoor ontwikkelen we aangepaste software. We richten ook stages in voor leerkrachten en voor de privésector.

Intern werken we samen met de afdelingen ichtyologie en linguïstiek voor duurzaam bosbeheer, met de afdeling archeologie voor de geschiedenis van bossen, en met de departementen zoölogie en geologie voor bosecologie.

De dienst werd opgericht op het einde van de 19de eeuw. In die tijd hield de afdeling zich bezig met de studie van houtsoorten die geschikt waren voor de internationale houthandel. Vanaf de jaren 1960 spitste het onderzoek zich voornamelijk toe op de identificatie van botanische soorten. Sinds de jaren 1990 gaat onze aandacht in grote mate uit naar bosecologie.

 

 
 

Document acties