Cultuur en Maatschappij

***Alhoewel het museumgebouw gesloten is voor
renovatie, gaan de onderzoeksactiviteiten in Tervuren gewoon door.***

cultsocDe opdracht van de wetenschappelijke dienst Cultuur en Maatschappij is onderzoek te doen over bevolkingsgroepen in of afkomstig van Afrika, en meer specifiek Centraal-Afrika, via taalkunde, antropologie, musicologie en (kunst)geschiedenis.

Deze benaderingswijze ondersteunt een andere opdracht van de dienst, namelijk het delen van de verzamelde kennis en deze beschikbaar te stellen voor de maatschappij (wetenschappelijke wereld, middenveld, beleidsmakers, ...) om zo te komen tot betere kennis van de Afrikaanse samenlevingen en hun bijdrage tot de geschiedenis van de mensheid. Deze doelstelling houdt een directe samenwerking met de Afrikaanse partners in.

De belangrijkste onderzoeksassen van de dienst zijn de volgende:

  • Taalkundige diversiteit en ontwikkelingen in Afrika, talen als afspiegeling van cultuur en geschiedenis en getuigen van migraties en contacten tussen bevolkingsgroepen (beschrijving en documentatie van Bantoetalen, Bantoe- en Swahili-expansie als projectvoorbeelden);
  • Culturele expressies in Centraal-Afrika (projectvoorbeelden: Tsogho-muziek (Gabon) en Congolese populaire cultuur);
  • Sociale praktijken en beeldvorming gelinkt aan economische evoluties in Afrika in verband met exploitatie, afzet, transformatie, en verbruik van natuurlijke grondstoffen (projectvoorbeeld: goudwinning);
  • Culturele logica, mensenrechten en milieu (projectvoorbeeld: de volkeren in het evenaarswoud van Centraal-Afrika in confrontatie met de bikkelharde economische exploitatie);
  • Plaats en culturele identiteiten van Afrika doorheen de tijd (projectvoorbeelden: Yombe en Kongo aanwezigheid op het Amerikaanse continent);
  • Sociale dynamiek van de Afrikanen en personen afkomstig uit Afrika in Europa (projectvoorbeelden: België en Italië);
  • De culturele expressies van de Europeanen in Afrika (projectvoorbeeld: Belgen en Joden in Congo).

Ten slotte wil de dienst actief zijn in de valorisatie van de beschikbare collecties en archieven, zowel voor wat betreft het eigen onderzoek als ter ondersteuning van samenwerkingsverbanden met de buitenwereld.
 

Document acties