Geschiedenis en Politiek

***Alhoewel het museumgebouw gesloten is voor
renovatie, gaan de onderzoeksactiviteiten in Tervuren gewoon door.***

histpolDe wetenschappelijke dienst 'Geschiedenis en Politiek’ is een gespecialiseerd centrum voor onderzoek, informatiebronnen en kennisverspreiding.

Vanuit verschillende disciplinaire benaderingen voert de dienst wetenschappelijke onderzoeksprojecten uit met betrekking tot de geschiedenis en tot de socio-politieke analyse van hedendaagse Centraal-Afrika (19e-21e eeuw).

De documenten en gegevens die in het kader van dit onderzoek werden bestudeerd, geanalyseerd en gebruikt, worden in nauwe samenwerking met de dienst Collectie- en Archiefbeheer verzameld, gedocumenteerd en gevaloriseerd.

Ten slotte zorgt ze voor de verspreiding van de resultaten van dit onderzoek aan de hand van verschillende middelen en richt ze zich op diverse doelgroepen (wetenschappelijke gemeenschap, gespecialiseerd publiek, groot publiek, politieke actoren, maatschappelijke organisaties, media).

De dienst wil een nauwkeuriger beeld geven van de hedendaagse samenlevingen in Centraal-Afrika door middel van:

  • het analyseren van de huidige sociale en politieke situatie;
  • het analyseren van de historische trajecten en de erfenissen;
  • hen te voorzien van bruikbaar documentatiemateriaal voor toekomstige collectieve uitdagingen.
Document acties