Organisatiestructuur van het KMMA

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika beschikt over vier bestuursorganen die boven de Algemeen Directeur staan:

 • de Beheerscommissie
 • de Wetenschappelijke Raad
 • de Commissie voor Werving en Bevordering
 • het Basisoverlegcomité

Het museum beschikt daarnaast over vier stuurgroepen, meer bepaald voor:

 • Renovatie
 • Knowledge Management
 • Collectiebeleid
 • COMRAF

De Algemeen Directeur voert de rechtstreekse leiding over drie verschillende diensten:

 • de Preventieadviseur /IDPB
 • de dienst Ontwikkelingssamenwerking
 • de dienst Publicaties

De Directieraad staat rechtstreeks onder de Algemeen Directeur.

Het AfricaMuseum telt drie grote departementen, telkens onder leiding van een Operationeel Directeur:

 • Ondersteunende diensten
  • Financiën
  • Human Resources
  • Gebouwenbeheer
  • ICT
  • Juridisch advies
 • Onderzoek
  • Culturele Antropologie en Geschiedenis
   • Archief- en Collectiebeheer – Centrale Bibliotheek
   • Cultuur en Maatschappij
   • Geschiedenis en Politiek
   • Erfgoedstudies
  • Aardwetenschappen
   • Geodynamica en minerale rijkdommen
   • Natuurlijke risico’s
   • Oppervlaktemilieus en collectiebeheer
  • Biologie
   • Houtbiologie
   • Biologische collectie- en databeheer
   • Invertebraten
   • Vertebraten
 • Publieksgerichte diensten
  • Museologie
  • Educatie en Cultuur
  • Communicatie
  • Onthaal & Events