Partnerschappen

Publieke partners - Belgische federale overheid
 • POD Wetenschapsbeleid (Belspo)
  Beslpo coördineert het wetenschapsbeleid op federaal niveau en is de bevoegde administratie van de tien federale wetenschappelijke instellingen (Koninklijk Belgische Instituut voor Ruimte-Aeronomie, Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Koninklijke Sterrenwacht van België en Planetarium, Koninklijke Bibliotheek van België, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Rijksarchief) en werkt verscheidene onderzoeksactiviteiten uit.
   Het KMMA werkt in het bijzonder samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, waarmee het een gemeenschappelijke beheerscommissie heeft. 
   
 • DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking)
  De DGD is de voornaamste partner van het AfricaMuseum voor de financiering van zijn activiteiten inzake ontwikkelingssamenwerking.
  Met de steun van de DGD kan het Africamuseum wetenschappelijke instellingen en nationale musea in Afrika ondersteunen.
  Ook met de steun van de DGD organiseert het AfricaMuseum sinds 2016 de Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D).
   
 • De Regie der Gebouwen
  De Regie der Gebouwen is eigenaar en beheerder van de gebouwen van het AfricaMuseum en het omliggende park. Het is dan ook de regie die instaat voor de renovatie en restauratie van het oude museumgebouw en voor de bouw van een nieuw onthaalpaviljoen en de ondergrondse galerij.
   
 • De Nationale Loterij
  De Nationale Loterij is een van de voornaamste sponsors van het AfricaMuseum en steunt zowel het renovatieproject als de tijdelijke tentoonstellingen en het wetenschappelijke materiaal.
   
 • De Nationale Bank van België
  De Nationale Bank van België biedt financiële steun bij het renovatieproject.
Partners uit de culturele en toeristische sector
 • Toerisme Vlaanderen
  Toerisme Vlaanderen wil het toerisme in en naar Vlaanderen en Brussel promoten.
  Het AfricaMuseum, het Gentse Museum voor Schone Kunsten en het provinciedomein Raversyde nemen deel aan een proefproject rond ‘familievriendelijk erfgoed’, met de steun van FARO en Herita.
  Toerisme Vlaanderen steunde eveneneens het renovatieproject.
   
 • Visit Brussels
  Visit Brussels is het Brusselse agentschap voor toerisme. Het heeft als taak het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorm te geven en in de kijker te plaatsen. Het AfricaMuseum is in de ogen van heel wat toeristen in Brussel een omweg waard.
   
 • BOZAR 
  BOZAR bood vier jaar lang onderdak aan het AfricaMuseum en doopte zijn foyer om tot ‘Studio Congo’. Zo is een hechte band ontstaan tussen beide instellingen, die ook na de heropening van het AfricaMuseum verder zal worden aangehaald. De Afropeaanse gedachte ligt beide instellingen na aan het hart.
   
 • De Brusselse Museumraad vzw
  Het AfricaMuseum was een van de eerste musea die toetraden tot deze federatie van Brusselse musea. Samen trachten de leden hun aanbod uit te breiden en te promoten, bv. via de Museum Night Fever, de Nocturnes, de Brussels Card of het Museumplan.
Onderwijspartners
 • Kleur bekennen
  Kleur bekennen is een federaal programma voor wereldburgerschapseducatie en solidariteit op school, en een voorname partner van het AfricaMuseum voor de verspreiding van ons pedagogische aanbod bij scholen.
   
 • Place aux enfants
  Elk jaar neemt het museum deel aan dit evenemt dat Franstalige kinderen laat kennismaken met de wereld van volwassenen.
   
 • Dag van de wetenschap 
  Het AfricaMuseum neemt elk jaar deel aan deze dag in het teken van de wetenschap, het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel.
   
 • Kunst voor ketjes
  Het museum werkt samen met LASSO in het kader van het project Kunst voor Ketjes dat Brusselse kinderwerkingen helpt bij het vinden en organiseren van culturele uitstappen voor groepen kinderen tussen 3 en 12 jaar.
   
 • Krokuskriebels
  Dit-2 jaarlijks initiatief van de Gezinsbond wil gezinnen aanzetten om musea te bezoeken tijdens de Krokusvakantie.
   
 • Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie
  Deze organisatie ondersteunt leerkrachten en hun projecten rond herinneringseducatie, biedt hen een klare kijk op het bestaande aanbod en organiseert vormingen. 

 

  Bedrijfspartners
  • TEXAF

   Sponsor van het vernieuwde AfricaMuseum.
   Texaf-Bilembo Kinshasa is sponsor van AfricaTube.
    

  • Puilaetco Dewaay

   Sponsor van het vernieuwde AfricaMuseum. 
   Puilaetco Dewaay Private Bankers viert in 2018 zijn 150e verjaardag in en ten gunste van het AfricaMuseum.

    
  • Ackermans & Van Haaren
    
   Sponsor van het vernieuwde AfricaMuseum
    
  • KBC
    
   Sponsor van het vernieuwde AfricaMuseum
    
  • Umicore
   Umicore schaart zich achter de inspanningen van het AfricaMuseum om de duurzame ontwikkeling van het hedendaagse Midden-Afrika in relatie tot Europa onder de aandacht te brengen. Umicore ondersteunt het doctoraal onderzoek van Afrikaanse studenten onder het (mede)toezicht van KMMA-wetenschappers.
    
  • Adecco groep
    
  • Het AfricaMuseum bedankt zijn meer dan 100 privé-donateurs, waaronder de familie Philippe Croonenberghs en Philippe de Moerloose.
   Het AfricaMuseum bedankt in het bijzonder mevrouw Christine Coene, wiens echtgenoot, wijlen Luc Coene, Tervurenaar en vriend van het AfricaMuseum, voorzitter was van het sponsoringscomité.