Archieven

Menswetenschappen

Het KMMA bewaart ontelbare archiefdocumenten omtrent de geschiedenis van Midden-Afrika.
De meeste archieven hebben betrekking op het voormalige Belgisch Congo, de huidige Democratische Republiek Congo. Ze zijn afkomstig van het KMMA zelf, van privé-personen of van bedrijven en instellingen.

1. Archieven van het KMMA

Deze archiefdocumenten, waarvan het oudste dateert uit 1910, zijn een belangrijke historische bron. Ze bevatten onder meer de expeditieverslagen van de eerste wetenschappers die in het begin van de koloniale periode naar Afrika reisden.

2. Archieven van privé-personen

3. Archieven van bedrijven en instellingen

In de loop van de jaren schonken heel wat bedrijven en instellingen hun archieven aan het museum. De afgelopen jaren investeerde het KMMA fors in de inventarisatie van deze onontgonnen bronnenreeksen. Zo bezit het KMMA de archieven van:

  • Groupe Empain
  • Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga (B.C.K.)
    >>> meer info

4. Raadplegen van archieven

De archieven kunnen geraadpleegd worden in het CAPA-gebouw (gebouw E on het plan) na afspraak.


Natuurwetenschappen

De dienst Geodynamica en minerale rijkdommen bewaart veldnota's en archieven van mijnbouwmaatschappijen in Centraal-Afrika.
> lees verder

Document acties