Publications

Ceuppens, Bambi. 2017. ‘Een kwestie van perspectief: herinneringseducatie in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika’. In: Marjan Verplancke, Ann Dejaeghere, Simon Schepers & Maarten Van Alstein (ed), Vroeger gaat niet over: herinneriingseducatie als pedagogische praktijk. Leuven : LannooCampus, pp. 49-51. ISBN: 9789491428309.
Category :  Chapter in an edited book / Article in an edited book
Documents :   Request copy (pdf)...