Tervuren Xylarium Wood Database

Search |  Browse |  More information |  Contact persons

(K. Schum.) Bremek.

Familia: Rubiaceae
Species name according to: Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde; Tweede Sectie ser. 2 48(2): 151. 1952.
Accepted standard name: this name is accepted
Synonyms
Oldenlandia thamnoidea K. Schum.;
Local and/or commercial names
Name Language Region Country Source
Ikineza kinyarwanda Rwanda Troupin (1982)
Nyirabuti kinyarwanda Rwanda Troupin (1982)
Ubugetugetu kinyarwanda Rwanda Troupin (1982)
Umugarika kinyarwanda Rwanda Troupin (1982)