RMCA publications

De vogelsoorten uit de typeverzameling

Vogels kijken en determineren is een hobby van velen. Men staat er niet bij stil dat dat mogelijk werd omdat alle vogelsoorten ooit een wetenschappelijke naam kregen en werden beschreven. Een soortbeschrijving is geldig wanneer er een uniek type-exemplaar aangeduid wordt dat de referentie is.
Voor vijfentwintig verschillende vogelsoorten bevindt dat type-exemplaar (of -exemplaren) zich in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA, Tervuren). Het betreft een assortiment vogels van zeer uiteenlopende aard.
In een aantal gevallen worstelt de ornithologische wetenschap nog met het afbakenen van een soort en daarom worden er hier nog zes andere vogels besproken, die nog niet erkend zijn als ‘echte' soort door de International Ornithologists' Union. Ook van deze zes bevindt het typemateriaal zich in het KMMA.
Nog drie zogenaamde soorten werden ooit beschreven aan de hand van typemateriaal, maar zij blijken kleurafwijkingen te zijn met veel zwart in het gevederte.

De bedoeling van deze publicatie is het belang van de typeverzameling uit de wetenschappelijke collectie te benadrukken. Bovendien worden alle besproken vogels natuurgetrouw getoond, aan de hand van gedetailleerde illustraties, en hun verspreiding op kaart aangeduid. De meeste van deze vogels zijn erg beperkt in verspreiding en dus ongetwijfeld zeldzaam en moeilijk te spotten.