Tervuren Xylarium Wood Database

Search |  Browse |  More information |  Contact persons
Familia: Rubiaceae
Species name according to: Verhandelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen : Afd. Natuurkunde : Tweede Reeks 54(5): 64. 1963.
Synonyms
Uragoga berizokae Drake;
Specimens available at the Tervuren Xylarium