Tervuren Xylarium Wood Database

Search |  Browse |  More information |  Contact persons
Familia: Moraceae
Species name according to: Verhandelingen van het bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen 12: 28. 1830.
Accepted standard name: Broussonetia kazinoki Siebold
View taxon: SN1716
Features and microscopic photographs from Inside Wood database
Specimens available at the Tervuren Xylarium