Tervuren Xylarium Wood Database

Search |  Browse |  More information |  Contact persons

(A.C. Sm.) Kosterm.

Familia: Lauraceae
Species name according to: Mededeelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijks Universiteit te Utrecht No. 42, 542. 1937.
Accepted standard name: ND
Specimens available at the Tervuren Xylarium