Projects

PRODEC

Projet "Provinces". Soutien a une politique pour une bonne gouvernance et gestion decentralisee de la RDC et de ses entites provinciales.

De grondwet van de Democratische Republiek Congo (DRC), afgekondigd op 18 februari 2006 door president Joseph Kabila, is het beginsel van decentralisatie als onderdeel van de institutionele architectuur van het land. Maar de kennis over dit land kent nog veel hiaten ten aanzien van haar politieke en administratieve organisatie, haar mensen, haar cultuur, de mijnbouw en haar milieurijkdommen, wat afgunst in de hand werkt en tevens stigmatiserend is voor verschillende regionale kenmerken. Sinds de onafhankelijkheid van het land in 1960, haalt de Democratische Republiek Congo herhaaldelijk de decentralisatie aan als een middel om de ontwikkeling van het land te waarborgen. Voor dit nieuwe proces leidt het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), mede gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, sinds 2008 het project "Provincies decentralisatie".

Voor het project uitgevoerd in samenwerking met een aantal Congolese instellingen - het Centrum voor Politieke Studies (CEP) en de geologie en mijnbouw Research Centre (CRGM) in Kinshasa; het Centrum voor Studies en documentair onderzoek over Centraal-Afrika (Cerdac) in Lubumbashi – werden twee complementaire componenten ontwikkeld: nl. de studie van de provinciale instanties en de analyse van het decentralisatieproces.

De studies die betrekking hebben op 26 provincies met inbegrip de stad Kinshasa, analyseren de gebieden op fysiek vlak (geologie, fauna, flora) op humaan vlak (geschiedenis, staat, culturele productie, talen) en op politiek, bestuurlijk en sociaal-economisch vlak. Er zijn twee volumes gewijd aan de decentralisatie om de serie te voltooien, met een historische benadering van het proces sinds 1960 en een multidisciplinaire reflectie van de Staat in zijn machtsverhoudingen met gedecentraliseerde entiteiten en burgers.

Het doel is een bijdrage te leveren aan de kennis en ontwikkeling van het land, een fundamentele voorwaarde voor het opbouwen van een consistente Congolese Staat. Het werk van het KMMA tracht het probleem op te helderen van de interne provinciale, territoriale entiteiten of sectoren/gezagsgebieden overgenomen van kolonisatie, en onderwerpen van conflict die een belemmering vormen voor lokale ontwikkeling te achterhalen. We kijken dus veel verder dan enkel naar de vaak algemene en slechts vormende grondwet.

Principal investigator:

Dates:

2008 2020

Museum staff:

External collaborators:

CRGM, CEP, CERDAC, Equipes Locales