RMCA publications

The Birds of Cameroon. Their status and distribution

Cameroon, thanks to its variety of habitats, is blessed with an impressive biodiversity. Birds are no exception and close to 1,000 species are known to occur in Cameroon.
A leading expert in Cameroon ornithology, the author has searched for records from literature and scientific reports published since 1900, and has added thousands of personal observations to build a database of over 67,000 records. For the first time ever, this book gives individual distribution maps for each of the 954 species accepted in the Cameroon list. Accompanying these maps, a short account summarises the status and distribution of each species, providing a wealth of scientific references.
This titanic work also provides useful insight on current gaps in knowledge and points to research and surveys that are needed to improve the general and specific knowledge of the fascinating avifauna of Cameroon.
The Birds of Cameroon. Their status and distribution is a landmark in Cameroonian ornithology and will find its place in the hands of any naturalist interested in Cameroon.
Additionally, the book offers over 500 stunning pictures of birds, for the pleasure of any nature lover in Cameroon and Africa in general.

***

Kameroen, met zijn enorme variëteit aan habitats, beschikt over een indrukwekkende biodiversiteit. Vogels vormen hierop geen uitzondering: er werden in het land bijna 1000 soorten geregistreerd.
De auteur, een vooraanstaand expert in de Kameroense ornithologie, heeft aantekeningen opgezocht in vakliteratuur en wetenschappelijke verslagen die gepubliceerd zijn vanaf 1900. Hij heeft die aangevuld met duizenden persoonlijke observaties en creëerde zo een database met meer dan 67 000 records.
Het is de allereerste keer dat een boek individuele spreidingskaarten geeft voor elk van de 954 soorten die zijn opgenomen in de lijst voor Kameroen. Bij deze kaarten hoort een kleine beschrijving die de status en spreiding van elke soort weergeeft en een schat aan wetenschappelijke referenties inhoudt.
Dit titanenwerk geeft ook nuttige informatie over de bestaande leemtes in de kennis over het onderwerp en toont aan welk onderzoek en welke surveys nodig zijn om nog meer algemene en specifieke informatie te krijgen over de fascinerende avifauna van Kameroen.
The Birds of Cameroon. Their status and distribution is een mijlpaal in de Kameroense ornithologie en zal een plaatsje veroveren op de boekenplank van elke natuurkenner met interesse voor Kameroen. Het boek bevat ook meer dan 500 prachtige foto's van vogels, die elke liefhebber van de natuur in Kameroen of Afrika in het algemeen zullen bekoren.

***
Grâce à la grande variété de ses habitats, le Cameroun abrite une biodiversité saisissante. Les oiseaux en sont une belle illustration, puisque l'on sait près de 1000 espèces présentes sur son territoire.
Spécialiste très autorisé de l'ornithologie camerounaise, l'auteur du présent ouvrage a recherché toutes les références disponibles de publications et de rapports scientifiques parus depuis 1900 ; puis il a ajouté des milliers
d'observations personnelles, engrangeant dans sa banque de données plus de 67 000 data.
Pour la toute première fois, un livre donne des cartes de répartition individuelles pour chacune des 954 espèces que compte la liste ornithologique du pays. Accompagnant ces cartes, un compte-rendu résume le statut et la distribution de chaque espèce, offrant une mine de références scientifiques.
Ce travail de titan fait également apparaître, la chose est utile, les lacunes que présente actuellement la connaissance générale et spécifique de l'avifaune du pays
et désigne les recherches et les sondages qui seraient bien nécessaires pour l'améliorer.
The Birds of Cameroon. Their status and distribution est une référence pour l'ornithologie camerounaise. Il trouvera sa place dans la besace de tout naturaliste curieux du Cameroun.
En outre il déploie plus de 500 images d'oiseaux plus somptueuses les unes que les autres, pour le plus grand plaisir de tous les amoureux de la nature camerounaise et africaine en général.