RMCA publications

De Grote Rotonde van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika.

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika werd opgericht in 1898, maar de officiële opening van het huidige gebouw vond pas in 1910 plaats en werd gekenmerkt door vele symbolen die de koloniale propaganda van die tijd weerspiegelen. De grote rotonde, ontworpen als ingang van het museum, herbergt een reeks standbeelden die sprekende voorbeelden zijn van de tijdsgeest en de stereotypen met fundamenteel racistische inslag.
Tussen 2013 en 2018 onderging het KMMA een uitgebreide renovatie waarbij de permanente tentoonstelling grondig werd heringericht, met de hulp van leden van de Afrikaanse diaspora in België. Een belangrijke uitdaging bij deze renovatie was het doel een gebouw te dekoloniseren dat als beschermd monument is geklasseerd en bijgevolg wettelijk niet kan worden verbouwd. Aangezien de oorspronkelijke beelden niet mochten worden verwijderd, was het museum gedwongen dit te doen op een originele manier. Het stelde met name voor aan hedendaagse Afrikaanse kunstenaars om installaties te creëren die een dialoog, een contrast en een discussie aangaan met de koloniale symbolen.