Collecties

Aardwetenschappen
Mineralen

De mineralencollectie telt meer dan 17 000 specimens, goed voor ongeveer 1000 verschillende soorten mineralen.

De meeste stalen zijn afkomstig uit Centraal-Afrika, voornamelijk uit de DRC en Rwanda. De meeste afzettingen en mineralen die gekend zijn voor dit gebied zijn vertegenwoordigd in de collectie.

De collectie bevat een groot aantal specimens van koper- en kobaltmineralen (sulfiden, carbonaten, silicaten, fosfaten enz.), uit mijnbouwzones over de volledige lengte van de koperrijke streek in het zuid-oosten van Katanga, die zich uitstrekt van Lubumbashi tot Kolwezi.

We beschikken ook over een uitgebreide referentiecollectie voor de tin-, tantalium- en wolfraamafzettingen van Noord-Katanga, Maniema, Kivu en Rwanda, met specimens van cassiteriet, columbiet-tantaliet en ferberiet uit diverse vindplaatsen. 

Andere voorbeelden van belangrijke reeksen specimens zijn fosfaatmineralen uit pegmatieten uit Rwanda, zeldzame-aarde-mineralen uit Burundi, mineralen uit vulkanische afzettingen van Kivu en Rwanda, en koper- en vanadiummineralen uit Beneden-Congo.

De collectie telt in totaal een 50-tal type specimens.

Nieuwe specimens worden geregeld toegevoegd aan de collectie, door schenkingen, uitwisselingen en staalname op het terrein.

> Databank van de mineralencollectie

Verantwoordelijke & contact:
Florias Mees
florias.mees@africamuseum.be
+32 2 769 57 42

 

Gesteenten

De collectie gesteenten telt ongeveer 180 000 specimens.

De collectie omvat vooral oppervlaktestalen, maar ook een groot aantal stalen uit profielboringen.

De specimens zijn grotendeels afkomstig uit Centraal-Afrika en vertegenwoordigen een groot aantal locaties, geologische formaties en gesteentesoorten.

De oppervlaktestalen zijn specimens die in ontsluitingen genomen werden : langs rivieren, wegen en bergflanken, maar ook in groeves en mijnen. Het gaat om materiaal dat verzameld werd tijdens historische expedities, tijdens prospectie voor mijnbouw, in het kader van geologische kartering, en voor regionale geologische studies door mijnbouwbedrijven, universiteiten en instellingen, waaronder het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

De profielboringen werden uitgevoerd tijdens prospectie voor uiteenlopende natuurlijke grondstoffen (koper, goud, steenkool). Twee belangrijke boringen uit de jaren 1950 (Samba en Dekese) hebben beide een totale lengte van ongeveer 2 km en werden uitgevoerd tijdens een zoektocht naar petroleumvoorraden in het Congobekken.

Verantwoordelijke & contact:
Florias Mees
florias.mees@africamuseum.be
+32 2 769 57 42

 

Fossielen

De collectie telt meer dan 18 000 specimens uit Centraal-Afrika, verzameld tijdens terreinwerk of verworven via schenkingen.

De collectie is zeer divers, met een brede waaier aan specimen types (van overblijfselen van grote reptielen tot microscopisch kleine skeletten van eencelligen) en grote variaties in ouderdom (van 650 miljoen tot enkele duizenden jaren geleden).

Enkele voorbeelden van grote reeksen specimen zijn:

  • stromatolieten uit het Neoproterozoïcum (Beneden-Congo, Katanga, Kasaï)
  • plantenfossielen uit het Carboon-Perm (Katanga)
  • visfossielen uit het Jura-Krijt van het Congo Bekken
  • een diverse fauna uit het Krijt-Cenozoïcum van de Atlantische kuststreek (Beneden-Congo, Angola, Congo-Brazzaville, Gabon).

De collectie bevat meerdere type specimens.

Verantwoordelijke & contact:
Florias Mees
florias.mees@africamuseum.be
+32 2 769 57 42

 

Kaarten en luchtfoto's

De collectie telt meer dan 20 000 kaarten, voornamelijk van Afrika, en dan vooral van Centraal-Afrika. Het gaat in de meeste gevallen om geologische kaarten, maar ook administratieve of andere thematische kaarten.

De collectie telt verder meer dan 200 000 luchtfoto’s uit het midden van de 20e eeuw. Deze dienden als basis voor de cartografie in de DRC, Rwanda en Burundi. De meeste kaarten zijn uitsluitend in papieren versies beschikbaar.

Voorbeelden van beschikbare documenten:

  • planimetrische kaarten van de DRC 
  • geologische kaarten van Afrika (al dan niet opgemaakt door het KMMA)
  • luchtfoto’s van de DRC, Rwanda en Burundi.

Reproducties en verkoop zijn mogelijk. Voor bestellingen: maps@africamuseum.be

Raadplegingen: op afspraak, elke werkdag behalve woensdag, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

> Regels voor bezoek aan de bibliotheek, cartotheek en archieven (pdf, 157 Kb)

Verantwoordelijke:
Mohamed Laghmouch
mohamed.laghmouch@africamuseum.be
+32 2 769 54 50

Contact:
Evelyne Gillles
evelyne.gilles@africamuseum.be
+32 2 769 54 34 / +32 2 769 5461