Scientist in residence

Herkomstonderzoek is een van de prioriteiten van het museum. Het doel is de omstandigheden te onderzoeken waaronder voornamelijk de etnografische verzamelingen werden verworven tijdens de koloniale periode. Dit kadert in het restitutiebeleid van het museum.

Het scientist in residence-programma betrekt Afrikaanse wetenschappers bij het onderzoek naar de herkomst van deze collecties. Via een residentie garandeert het museum de wetenschappers een vlotte toegang tot de collecties, de archieven en de bibliotheken.

Het programma organiseert één residentie per jaar, voor een periode van twee maanden. Het dekt internationale reizen, logies, dagvergoedingen en honoraria.

Het programma wordt financieel gesteund door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD).

Residentie 2020

Prof. Placide Mumbembele Sanger

(05.06.2021 - 07.08.2021)

Wegens de gezondheidscrisis vindt deze voor 2020 geplande residentie plaats in 2021.

Meer info