Kunstenaars in residentie

Sinds 2008 verwelkomt het AfricaMuseum Centraal-Afrikaanse artiesten die onze collecties willen bestuderen en belichten in hun werk. Al naargelang de financiële en technische mogelijkheden staat het onderzoeksprogramma open voor artiesten uit alle gemeenschappen, maar eveneens voor onderzoekers, schrijvers, journalisten, recensenten en al wie interesse heeft in onze collecties.


Niet enkel de gebouwen van het museum worden onder handen genomen, maar ook de manier waarop we naar het koloniale verleden en de collecties kijken, en de toegankelijkheid hiervan. In het licht van onze inspanningen voor meer openheid en toegankelijkere museumcollecties blijkt de tussenkomst van artiesten bijzonder waardevol. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de hedendaagse beeldende kunst een prominente plaats krijgt in de uitwerking van de nieuwe permanente tentoonstelling.


Elk jaar biedt het museum een of meerdere residenties aan met de financiële steun van de federale overheid (ontwikkelingssamenwerking). De residentie valt onder een studie- en onderzoeksovereenkomst.