Missie, ethiek en organisatie

Opdrachtverklaring

Opdrachtverklaring van het KMMA

Het KMMA is een wereldcentrum voor onderzoek en de verspreiding van kennis inzake het verleden en heden van samenlevingen en natuurlijk milieus in Afrika met de nadruk op Midden-Afrika, om zo een beter begrip en meer interesse daaromtrent te creëren bij het grote publiek en de wetenschappelijke wereld en om door middel van samenwerkingsverbanden wezenlijk bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling ervan. De kernopdrachten van deze op Afrika gerichte instelling bestaan dus in het verwerven en het beheren van collecties, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie van de resultaten hiervan, het verspreiden van kennis en het presenteren aan het grote publiek van een keuze uit haar collecties.

Opdrachtverklaring van het museum

Het museum is een kenniscentrum over Afrika in een historische en hedendaagse globale context, met een focus op Midden-Afrika. Het toont unieke collecties. Het museum is een plaats van geheugen van een gedeeld koloniaal verleden en het positioneert zich als een dynamisch platform voor ontmoeting en dialoog met mensen van verschillende generaties en culturen.

 

Ethische code

Het AfricaMuseum heeft een ethische code ontwikkeld waar alle partners die een activiteit in of rond het museum willen organiseren aan moeten voldoen.   

 

Organisatie

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid.

Het museum telt een 250-tal medewerkers, onder wie 80 wetenschappers. 

De wetenschappelijke afdeling bestaat uit drie departementen: 

 • Culturele Antropologie & Geschiedenis
 • Aardwetenschappen
 • Biologie.

> Ontdek ons onderzoek

 

Organigram van het museum, lees de tekst-versie hieronder

Lees de tekst-versie van de organisatiestructuur

 

Beheers-, overleg- en adviesorganen

 

Beheerscommissie

De beheerscommissie staat in voor het financiële, materiële en administratieve beheer van de instelling.

Het KMMA deelt deze commissie met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

De commissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het Federaal Wetenschapsbeleid en telt vier externe academici en managementexperts, de algemeen directeurs van de instellingen en twee vertegenwoordigers van het Federaal Wetenschapsbeleid..

Samenstelling

Stemgerechtigde leden:

 • Frank Monteny, adviseur-generaal, POD Wetenschapsbeleid, voorzitter
 • Guido Gryseels, algemeen directeur van het KMMA , vicevoorzitter
 • Camille Pisani, algemeen directrice van het KBIN, vicevoorzitster
 • Olivier Ninane, financieel verantwoordelijke van het KBIN
 • Jacques de Gerlache, Communication Manager - SOLVAY N.V.
 • François Mairesse, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
 • Ingrid Vanden Berghe, administrateur-generaal van het Nationaal Geografisch Instituut
 • Koen Verhoest, professor aan de Universiteit Antwerpen - departement Politieke Wetenschappen

Leden met raadgevende stem:

 • Pierre de Maret, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het KMMA
 • Yves Gobert, adviseur van de POD Wetenschapsbeleid
 • Jacques Lust, secretaris-attaché van de POD Wetenschapsbeleid
 • Erwin Moeyaert, inspecteur-generaal van financiën
 • Marie-Solange Mukarwema, boekhoudster van het KBIN
 • Didier Van den Spiegel, diensthoofd bij het KMMA
 • Luc Van Wassenhove, boekhouder van het KMMA
 • Noel Vandenberghe, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het KBIN
 • Brigitte Lauwaert, wetenschappelijk diensthoofd van de BMM van het KBIN

Experts, zonder stem:

 • Patricia Supply, directrice van de ondersteunende diensten van het KBIN

Verslagen

2019
2018
2017
2016
2015

 

Directieraad

Samenstelling

Voorzitter: Guido Gryseels, algemeen directeur

Stemgerechtigde leden:

 • Luc André, waarnemend departementshoofd Aardwetenschappen
 • Els Cornelissen, waarnemend departementshoofd Culturele Antropologie & Geschiedenis
 • Marc De Meyer, waarnemend departementshoofd Biologie
 • Isabelle Gérard, diensthoofd Publicaties & Documentatie
 • Jacky Maniacky, diensthoofd Cultuur & Maatschappij
 • Didier Van de Spiegel, diensthoofd Biologische Collectie- en Databeheer
 • Bruno Verbergt, operationeel directeur Publieksgerichte diensten

 

Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke Raad verleent advies inzake de kwaliteit en relvantie van de wetenschappelijke activiteiten van de instelling.

De raad bestaat deels uit externe experts van Belgische universiteiten en deels uit interne leden van het leidinggevende wetenschappelijke personeel. De leden van de Wetenschappelijke Raad zijn door de staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid benoemd voor een periode van vier jaar.

Samenstelling

Externe leden:

 • Pierre de Maret, professor aan de Université libre de Bruxelles
 • Frans Ollevier, professor aan de KU Leuven
 • Éric Pirard, professor aan de Université de Liège
 • Camille Pisani, directrice van het KBIN
 • Noël Vandenberghe, professor aan de KU Leuven
 • Koen Vlassenroot, professor aan de UGgent

Interne leden:

 • Luc André, departementshoofd Aardwetenschappen
 • Els Cornelissen, departementshoofd Culturele Antropologie & Geschiedenis 
 • Marc De Meyer, departementshoofd Biologie 
 • Jacky Maniacky, diensthoofd Cultuur & Maatschappij 
 • Patricia Van Schuylenbergh, diensthoofd Geschiedenis & Politiek

 

Commissie voor Werving en Bevordering

De Commissie voor Werving en Bevordering staat in voor de selectie en promotie van statutair wetenschappelijk personeel.

De commissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het Federaal Wetenschapsbeleid en bestaat uit twee externe experts van universiteiten en de algemeen directeur van het AfricaMuseum.

Samenstelling

 • Robert Van De Walle, Voorzitter, Belspo
 • Guido Gryseels, algemeen directeur KMMA
 • Prof. Sara Geenen, Universiteit Antwerpen
 • Prof. Caroline Nieberding, Université catholique de Louvain

 

Basisoverlegcomité

Het basisoverlegcomité is een adviesorgaan voor welzijn op het werk en werkomstandigheden. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en werkgeversorganisaties (vakbonden). 

Samenstelling

Overheidsafgevaardigden:

 • Guido Gryseels, voorzitter
 • Els Cornelissen
 • Marc De Meyer
 • Thierry De Putter
 • Isabelle Gérard
 • François Kervyn de Meerendré
 • Kristien Opstaele
 • Bruno Verbergt

Vakbondsafgevaardigden:

ACOD - ABVV:

 • Valérie Demeulemeester, federaal secretaris
 • Éric Warner, afgevaardigde van het KMMA en voorzitter van het sectorale comité van de FWI’s

ACV - Openbare diensten:

 • Geert Dewulf, secretaris
 • Patricia Van Schuylenbergh, afgevaardigde van het KMMA
 • Jean-Christophe Vancoppenolle, permanent secretaris

VSOA - Groep 2:

 • Martine Renaux, federaal secretaris

Preventieadviseur:

 • Murielle Denis
 • Wouter Swalus
 • Mario Thoilants
 • Dirk Verbist

Arbeidsgeneeskundige:

 • Mieke Cogge

 

Evaluatierapporten

Wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten

Dit rapport schetst een overzicht van de resultaten na evaluatie van de wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

De evaluatie werd uitgevoerd door de Technopolis Group in de periode april 2014 - maart 2015 op vraag van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

 

Publieksgerichte diensten

Dit rapport schetst een overzicht van de resultaten na evaluatie van de publieksgerichte diensten van het AfricaMuseum.

De evaluatie werd in 2017 uitgevoerd door de Technopolis Group op vraag van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).