Arnaud Makalou in residentie

Lente 2022
""

Arnaud Makalou woont in Brazzaville, de Republiek Congo, waar hij in 1980 werd geboren. Als fotograaf geniet hij dit voorjaar 2022, ter ondersteuning van zijn project, een residentie aan het AfricaMuseum. Zijn persoonlijke en professionele loopbaan brachten hem regelmatig in contact met de geschiedenis van de spoorwegen in Centraal-Afrika. De grote treinreizen die hij in zijn jeugd ondernam werden mooie herinneringen, maar ook een referentiepunt dat hem aanspoorde het project te ondernemen waarvoor hij door het AfricaMuseum wordt ontvangen.

Hij erfde van zijn oudere zus zijn eerste Zenit camera wanneer hij haar in de burgeroorlog van 1997 verloor. Dit zou het sleutelmoment worden dat hem op het pad van de fotografie leidde. Het maken van souvenierfoto’s zullen hem de basis van de fotografie leren. Al snel wordt hij uitgenodigd te werken in de studio van een lokale fotograaf, waarna hij zich zal inschrijven in een cursus aan de CCF (Centre culturel Français), en een stage gefinancierd door de EU. De ervaring die hij er opdoet, en de contacten die hij er legt leiden hem ertoe, in 2005, het Collectif Génération Elili op te richten. Met het oog op artistieke groei voorzien ze elkaar van constructieve kritieken. Geleidelijk aan banen zij hun weg naar de pers en de grotere studios.

Arnaud Makalou ontving reeds van de Directeur voor Schone Kunsten in Kinshasa de prijs voor jong talent op de biënnale van de fotografie Afrikaribu. Hij werd benoemd tot technisch en artistiek directeur van het Collectif Elili en nam deel aan verschillende internationale tentoonstellingen.

 

La Traversée : Projet de Recherche et de Réalisation Photographique sur le Chemin de Fer 

Het is doorheen de lens dat Arnaud Makalou zich bewust werd van de situatie in zijn land. Er is namelijk sinds zijn jeugd niets verandert of vernieuwt. Integendeel, alles wat destijds nog relatief nieuw was verkeerd vandaag in verouderde of bouwvallige staat. Daarom is het Makalou’s project een ‘oversteek’ voorbij het juk van het koloniale verleden te ondernemen. Met de titel van zijn eerste fotoserie - La Traversée – verwijst hij naar de verschillende dimensies die deze ‘oversteek’ voor hem inhoudt. Het gaat zowel om een mentale, fysieke, als temporele oversteek.  
Zo verwijst het namelijk naar de reis die hij als kind maakte op weg naar zijn tante. Deze spoorlijn genaamd Congo-Océan zal dienen als de rode draad voor de fotografische vergelijking tussen het omringde landschap vandaag, en ten tijde van de koloniale periode. Het project dat Makalou La Traversée noemt overbrugt dus de temporele kloof die het koloniale tijdperk van het onze scheidt. Niet alleen tracht hij zo de noodzaak aan te geven van een politieke en economische oversteek; hij onderneemt reeds een mentale oversteek door op fotografische wijze de schoonheid te extraheren uit een wereld waar : Het enige waar we over spreken crisis, oorlog en ellende is. Zijn felgekleurde foto's drukken de hoop uit van deze langverwachte overtocht.