Residentie Prof. Placide Mumbembele Sanger

05.06.2021 - 07.08.2021

In het kader van zijn residentie bestudeert Prof. Placide Mumbembele Sanger (Universiteit van Kinshasa) de herkomst van Yaka-maskers die in het AfricaMuseum worden bewaard. Zijn keuze is ingegeven door de lage vertegenwoordiging van deze maskers in de collecties van het Institut des Musées nationaux du Congo.

""

Dit onderzoek heeft twee hoofddoelstellingen:

  • de herkomst van de Yaka-maskers in de collecties van het AfricaMuseum in kaart brengen;
  • de archieven identificeren van de verschillende actoren (lokale en koloniale) die betrokken waren bij het overbrengen van deze maskers van Congo naar België. 

Biografie

Placide Mumbembele Sanger is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Université libre de Bruxelles, waar hij in 2015 een proefschrift verdedigde met als titel: Les musées, témoins de la politique culturelle, de l'époque coloniale à nos jours, en République démocratique du Congo. Momenteel doceert hij de geschiedenis van musea in Congo aan de universiteit van Kinshasa. Zijn onderzoek gaat over de problematiek van musea en cultureel erfgoed in de Afrikaanse (post)koloniale context. Zijn huidige belangstelling gaat uit naar de teruggave van cultuurgoederen tussen België en de Democratische Republiek Congo.