Collecties

Culturele Antropologie en Geschiedenis

Online collecties

We werken aan een nieuw platform voor de ontsluiting van de collecties Culturele Antropologie en Geschiedenis.

Tot de lancering ervan blijft de oude database toegankelijk.

 

 

Overzicht van de collecties

Etnografische objecten

De collectie telt ongeveer 120 000 objecten.

De figuratieve kunstwerken (maskers, standbeelden enz.) zijn het bekendste, maar de collectie omvat ook een groot aantal wapens, bekers, kammen en diverse andere artefacten.

De meeste objecten zijn afkomstig uit Centraal-Afrika, voornamelijk de DR Congo.

Het museum beheert ook collecties uit andere gebieden:

 • 18 000 objecten uit West-Afrika
 • 10 000 objecten uit Oost- en Zuid-Afrika
 • 8000 objecten uit Amerika
 • 5000 objecten uit Oceanië

> Oorsprong van de collecties

> Ontdek onze collecties online

Wetenschappelijk verantwoordelijke:
Julien Volper
julien.volper@africamuseum.be
02 769 53 51

 

 

Muziekinstrumenten

Met 8000 muziekinstrumenten beheert het museum de grootste collectie muziekinstrumenten uit Centraal-Afrika ter wereld.

De meeste instrumenten zijn afkomstig uit de DR Congo.

> Consulteer onze muziekinstrumenten

Wetenschappelijk verantwoordelijke:
Rémy Jadinon
remy.jadinon@africamuseum.be
+32 2 769 56 10

 

 

Archeologie

Een derde van de collecties is onder studie of in transit, en is geen eigendom van het AfricaMuseum.

De officiële collecties zijn voornamelijk afkomstig uit de DR Congo.

De collecties onder studie zijn deels afkomstig uit de DR Congo en deels uit Kameroen, Gabon, Rwanda en Equatoriaal-Guinea.

De collectie menselijk skeletmateriaal werd in 1964 overgedragen aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel.

De diatheek bevat documentatie van archeologische opgravingen. De oudste dia's zijn genomen op de site Gwisho (Zambia) en dateren van 1964.

De archeologische archieven gaan terug tot 1897 en bestaan zowel uit onderzoeksmateriaal (opgravingen, dateringen) als persoonlijke correspondentie en personeelsdossiers.

> Online collecties archeologie

Wetenschappelijk verantwoordelijke:
Els Cornelissen
els.cornelissen@africamuseum.be
+32 2 769 54 76

Contact:
archaeo@africamuseum.be 

 

Foto's

De fotocollectie telt ongeveer 500 000 beelden.

De collectie vormt een waardevolle bron van documentatie over de DRC, Rwanda en Burundi in het koloniale tijdperk, van eind 19e eeuw tot het einde van de jaren 60.

Die documentatie kan opgedeeld worden in verscheidene categorieën:

 • foto's genomen door het museum zelf
 • foto's genomen door particulieren en bedrijven
 • officiële propagandafoto's (CID-Inforcongo)

Deze collectie bevat meer bepaald een verzameling van 600 foto's van politieke figuren tussen 1959 en 1969, uit de archieven van Jules Gérard-Libois.

Wetenschappelijk verantwoordelijke:
Anne Cornet
anne.cornet@africamuseum.be 
+32 2 769 57 29

Contact:
Anne Welschen
anne.welschen@africamuseum.be 
+32 2 769 52 65

 

Oude kaarten

De collectie telt om en bij de 3500 kaarten van Afrika uit de 15e tot de 20e eeuw

Ze bevat een iconografische collectie van 600 oude kaarten die de Europees-Afrikaanse betrekkingen van zes eeuwen weerspiegelen.

De administratieve of thematische kaarten uit het koloniale tijdperk (19e en 20e eeuw) hebben vooral betrekking op de DRC en zijn buurlanden.

Contact:
Nancy Vanderlinden
nancy.vanderlinden@africamuseum.be
+32 2 769 52 66

 

Kaarten van 1948 tot het heden

Deze collectie telt 133 kaarten:

 • etnografische kaarten
 • wegenkaarten
 • geologische kaarten
 • kaarten met de bevolkingsdichtheid
 • enz.

Het gaat om kaarten van de DRC, de provincies, de gebieden en stadsplannen (Kisangani, Kinshasa, Lubumbashi), van 1948 tot het heden. 

Contact:
Lore Van De Broeck
lore.van.de.broeck@africamuseum.be
+32 2 769 58 45

 

Voorwerpen en specifieke geschiedkundige collecties

Deze voorwerpen hebben vooral te maken met de Europese aanwezigheid in Centraal-Afrika, zoals

 • kruisbeelden die getuigen van de kerstening van de DRC en Angola tussen de 15e en de 18e eeuw, en van de oorlog tussen de Onafhankelijke Staat Congo en Afro-Arabieren van de oostkust
 • uniformen
 • koloniaal materiaal
 • ivoren gebruiksvoorwerpen
 • een kleine postzegelverzameling en een collectie over de geschiedenis van de post
 • enkele honderden unieke of zeldzame stukken, meer bepaald over het postbeleid en de illustratiekunst in Belgisch Congo, met schetsen en proefdrukken

Wetenschappelijk verantwoordelijke:
Mathilde Leduc-Grimaldi
mathilde.leduc@africamuseum.be
+32 2 769 52 79

Contact:
Nancy Vanderlinden
nancy.vanderlinden@africamuseum.be
+32 2 769 52 66

 

Pers, tijdschriften

Het museum heeft een abonnement op de belangrijkste kranten die in Kinshasa worden uitgegeven:

 • Le Soft International
 • Le Phare
 • La Référence Plus
 • Le Potentiel
 • La Tempête des tropiques
 • L'Observateur

De collectie telt daarnaast meer dan 700 nummers van Congolese kranten van de jaren 50 tot vandaag (waaronder Le Palmarès, Elima en Salongo) en rapporten van persbureaus (AZap, ACP, APA).

Verder telt de collectie een grote verzameling tijdschriften, waaronder Congolese tijdschriften als:

 • Congo-Afrique (Kinshasa)
 • Likundoli (Lubumbashi)
 • De annalen van verscheidene Congolese universiteitsfaculteiten
 • Les Cahiers économiques et sociaux (Kinshasa)
 • Etudes congolaises (Kinshasa)
 • Problèmes sociaux zaïrois (Lubumbashi)
 • L’Africain (Charleroi)

Contact:
Lore Van De Broeck
lore.van.de.broeck@africamuseum.be
+32 2 769 58 45

 

Officiële Congolese publicaties
 • Moniteur congolais en Journal officiel de la République démocratique du Congo
 • jaarrapporten van de Centrale Bank
 • documenten van de verschillende ministeries en provinciale vergaderingen
 • enz.

Wetenschappelijk verantwoordelijke:
Jean Omasombo Tshonda
jean.omasombo@africamuseum.be
+32 2 769 58 44

Contact:
Lore Van De Broeck
lore.van.de.broeck@africamuseum.be
+32 2 769 58 45

 

Thematische dossiers

1200 dossiers met krantenknipsels uit Le Soir, La Libre Belgique, De Morgen, De Standaard, Le Monde (1960 - nu).

Wetenschappelijk verantwoordelijke:
Jean Omasombo Tshonda
jean.omasombo@africamuseum.be
+32 2 769 58 44

Contact:
Lore Van De Broeck
lore.van.de.broeck@africamuseum.be
+32 2 769 58 45