Fotoreproducties

Bestaand beeldmateriaal:

 • Afbeeldingen (jpg-formaat) van archiefbestanden in publiek domein kunnen reeds rechtstreeks gedownload worden via https://archives.africamuseum.be/. Tiff bestanden voor professioneel gebruik kunnen op aanvraag besteld worden via onderstaand bestelformulier.
 • Bestaande foto’s van collectiestukken en scans van historische fotocollecties zijn kosteloos aan te vragen via onderstaand bestelformulier. Standaard zullen beelden in jpg formaat geleverd worden. Voor professioneel gebruik kunnen ook Tiff-bestanden aangevraagd worden (te specifiëren in het bestelformulier).

Nog niet bestaand beeldmateriaal:

Afbeeldingen die nog niet beschikbaar zijn, kunnen – tegen een vergoeding – geproduceerd en geleverd worden. Ook hiervoor dient onderstaand bestelformulier ingevuld te worden.

Tarieven voor productiekosten van nieuw beeldmateriaal*:

Digitale studio-opname (prijs per beeld in jpg en/of tiff formaat)

 • € 150

Digitale scan van foto’s of archieven (minstens 300 dpi)

 • Normaal formaat - A4 tot A2 (prijs per inventaris-/archiefnummer in jpg en/of tiff formaat, met maximum van 50 scans).
  • € 50
  • Meer dan 50 scans van zelfde inventaris-/archiefnummer aan € 1 per bijkomende scan.
 • Groot formaat - A2 tot A0 (prijs per inventaris-/archiefnummer in jpg en/of tiff formaat, met maximum van 10 scans).
  • € 50
  • Meer dan 10 scans van zelfde inventaris-/archiefnummer aan € 5 per bijkomende scan.

Digitale studio-opname of scan waarvoor restauratie, transport, extra infrastructuur of uitrusting nodig is

 • Op aanvraag (op basis van reële kosten).

Voor vragen over het bestellen van beeldmateriaal, neem contact op met repro@africamuseum.be.

*Deze tarieven gelden voor elke productie van nieuw beeldmateriaal, ook in geval van vervanging van een bestaand beeld dat aanvrager niet geschikt acht

 

BESTELFORMULIER

Afbeeldingen
ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
CAPTCHA
Voer de tekens in die u op de afbeelding ziet.
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Binnenkomende aanvragen worden behandeld in volgorde van  ontvangst. Voor reproductie-aanvragen van reeds bestaand beeldmateriaal bedraagt de maximale levertijd 3 weken. Indien de aanvraag ook (of uitsluitend) nieuwe studio-opnamen betreft, bedraagt de maximale levertijd drie maanden en zal deze levering pas gebeuren na ontvangst van de betaling van de kosten.
 • Elke gebruik van een reproductie van een collectie-item van het KMMA Tervuren dient steeds te worden vergezeld van een identificatie die op een gestandaardiseerde manier het KMMA Tervuren, het inventarisnummer en de auteursrechtelijke status zal vermelden. Deze verplichte identificaties zullen worden meegeleverd met de reproducties
 • Indien het KMMA zelf geen titularis is van de auteursrechten op een beschermd werk is het aan de aanvrager om zich in regel te stellen met de wetgeving met betrekking tot het auteursrecht (en indien nodig toelating voor gebruik/publicatie te bekomen). Het KMMA Tervuren vrijwaart zich tegen elke aanspraak van derden met betrekking tot de auteursrechten of eventueel andere rechten die berusten op werken waarvan reproducties werden geleverd aan de aanvrager.
 • Indien het KMMA Tervuren zelf titularis is van de auteursrechten op een beschermd werk dient de aanvrager toestemming voor gebruik en/of publicatie te bekomen van het KMMA Tervuren. Deze toestemming zal in de regel worden bekomen via CC-BY licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode).
 • De aanvrager zal, in voorkomend geval, één gratis exemplaar van elke publicatie of uitgave waarvoor de afbeelding gebruikt wordt bezorgen aan het KMMA, Afdeling Collectie- en Archiefbeheer, Secretariaat Repro, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren, België of repro@africamuseum.be (voor digitale publicaties, ebooks etc.)