De schetsboeken van de ontdekkingsreizigers

Titel: De schetsboeken van de ontdekkingsreizigers
Maker: Georges Gilson
Thema: dorpsgezichten/dorpsleven, hut
Legende: Gilson tracht de diverse woonvormen die hij op zijn tochten tegenkomt, af te beelden. Hij stelt een soort fragmentarische typologie van de woonvormen van Boven-Congo op. Eén aquarel toont woningen in Neder-Congo, meer bepaald in Mayala. Naast enkele afbeeldingen van de Evenaar streek en van de Bangala, ondermeer van een dorp waar zich een boom opricht, omgeven door schedels die op de grond geschikt zijn of op piketten geplaatst zijn, is het grootste deel van de woonvormen gesitueerd in de Uele, Lado en de Bahr El Ghazal. Hij geeft vaak aquarellen weer op postkaarten, zoals hier het geval is. Enkele van deze kaarten dragen postzegels van de Onafhankelijke Congostaat en zijn afgestempeld in Buta, in 1908, op het einde van zijn laatste diensttermijn.
Opschrift: Mayala, Bas-Congo
Datum van verwerving: 1954
Afmetingen: 9,5 cm x 14 cm
Techniek: grafische kunsten > schilderij > aquarel
Inventarisnummer: HO.0.1.1902