De hoofdrolspelers van de Onafhankelijkheid

Thema: portret, reizen, verkenning en onderzoek, politiek leven
Plaats van productie: Midden-Amerika
Legende: In het Cuba van Fidel Castro werd de Congolese revolutie, zoals die Soumialot en zijn compagnons werd gepredikt, op enthousiasme onthaald. Maar Che Guevarra ondervond dat hun strijdvaardigheid in de Simba opstand niet bijster groot was.
Tussenpersoon bij verwerving: Marc Gérard als schenker
Datum van verwerving: 2007
Originele legende: Fidel Castro et Gaston Soumialot
Inventarisnummer: CP.2007.1.540