De stedelijke fotografie van Joseph Makula

Thema: gebeurtenissen, justitie, reizen, verkenning en onderzoek, politiek leven
Fotograaf: Joseph Makula
Plaats van productie: Democratische Republiek Congo > Katanga > Tanganyika > Tanganika
Legende: Tijdens zijn bezoek aan de provincies Kasaï en Katanga, houdt de heer Stenmans, Regeringssecretaris voor politieke en gerechtelijke aangelegenheden een voordracht. In het publiek: gewoonterechtelijke chefs, leden van het vaste College en afgevaardigden van de 'évolué's'. Men herkent op de foto de gewestbeheerder, de heer Jacques, de provinciale directeur van de Dienst voor Inlandse Aangelegenheden en werkkrachten, de heer Stenmans, het hoofd van het bureau voor algemene politiek, de heer de Smet en de bijzondere correspondent van de Inlandse Uitzendingen van Radio Belgisch-Congo, Jacques Vincennes. De identiteit van de Congolese aanwezigen kennen we niet.
Tussenpersoon bij verwerving: Inforcongo als schenker
Datum van verwerving: 1959-11-03
Originele legende: M. Stenmans, Secrétaire de gouvernement pour les Affaires politiques et judiciaires vient d'effectuer un voyage au cours duquel il eut l'occasion de prendre de nombreux et utiles contacts avec les milieux représentatifs de la région s'étendant de Bakwanga (Kasaï) à Albertville (Lac Tanganika). A Kongolo (Katanga), chef lieu du territoire, M. Stenmans tient un colloque politique qui fut suivi très attentivement notamment par des chefs coutumiers, des membres du Collège permanent et des délégués des évolués. On reconnaît notamment sur la photo, (de gauche à droite), le chef du territoire M. Jacques, le Directeur provincial des A.I.M.O. Lebrun, M. Stenmans, le chef du bureau de politique générale des affaires intérieures M. De Smet, l'envoyé spécial des E.A. de la R.C.B. Jacques Vincennes et des chefs congolais. De heer Stenmans, Regeringssecretaris voor politieke en gerechtelijke aangelegenheden maakte zopas een reis tijdens welke hij de gelegenheid had om talrijke en nuttige contacten op te nemen met de representatieve kringen van de streek die zich uitstrekt van Bakwanga (Kasaï) tot Albertstad (Tanganikameer). Te Kongolo (Katanga), hoofdplaats van het Gewest, hield de heer Stenmans een politiek colloquium dat zeer aandachtig gevolgd werd onder meer door de gewoonterechtelijke hoofden, leden van het vast College en afgevaardigden van de geëvolueerden. Men erkent onder meer op de foto (van links naar rechts), de gewestbeheerder de heer Jacques, de provinciale directeur van de Dienst voor Inlandse Aangelegenheden en werkkrachten, de heer Stenmans, het hoofd van het bureau voor algemene politiek de heer de Smet, de bijzondere correspondent van de Inlandse Uitzendingen van Radio Belgisch-Kongo Jacques Vincennes, en Kongolese hoofden.
Afmetingen: 18 cm x 24 cm
Inventarisnummer: HP.1959.28.1079