Jobs

Drie onderzoeksassistenten in moleculaire biologie

CONTEXT

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid. Het is een wetenschappelijke instelling en een museum. 

Binnen het kader van lopende of nieuw op te starten projecten, biedt het KMMA de volgende posities aan:

 1. een positie als onderzoeksassistent binnen de Joint Experimental Molecular Unit (JEMU), een geïntegreerde onderzoeksinfrastructuur die gefinancierd wordt door het Belgisch wetenschapsbeleid en ondersteund wordt door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN, Brussel) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA, Tervuren)  (zie http://jemu.myspecies.info/ voor bijkomende informatie). JEMU doet genomisch onderzoek op natuurhistorische collecties in het gebied van fylogenie, moleculaire systematiek en populatiegenetica.
  De onderzoeksassistent, gevestigd in het KMMA, zal deelnemen aan de verzameling en analyse van genomische gegevens in samenwerking met wetenschappers van de instellingen, gebruik makend van de beschikbare infrastructuren binnen het KMMA en KBIN.
   
 2. Een positie als onderzoeksassistent binnen een H2020 project “In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies (’OFF-Season’ FF-IPM)”. Dit is een internationaal project, gecoördineerd door de University of Thessaly (Volos, Griekenland)met een consortium van 21 partners uit 17 landen (zie www.fruitflies-ipm.eu voor bijkomende informatie). Het KMMA leidt binnen het kader van dit project genomisch onderzoek op een aantal potentiële pestsoorten van economisch belang voor de Europese fruit- en groententeelt, alsook de ontwikkeling van moleculaire identificatiemechanismen.
  De onderzoeksassistent, gevestigd in het KMMA, zal deelnemen aan de verzameling en analyse van genetische en genomische gegevens in samenwerking met wetenschappers binnen het consortium, gebruik maken van de beschikbare infrastructuren binnen het KMMA.
   
 3. Een positie als onderzoeksassistent binnen het BRAIN project “InsectMOoD”.BRAIN is een onderzoeksprogramma van de federale overheid en gecoördineerd door BELSPO, ter ondersteuning van het wetenschappelijk potentieel van de federale wetenschappelijke instellingen. Het goedgekeurde project “InsectMOoD” focust op het begrijpen van de factoren en processen die een impact hebben op de integriteit van genetisch materiaal in museum collecties en verloopt in samenwerking met het KBIN (meer informatie). 

De onderzoeksassistent, gevestigd in het KMMA, zal deelnemen aan de verzameling en analyse van genomische gegevens in samenwerking met wetenschappers van de instellingen, gebruik makend van de beschikbare infrastructuren binnen het KMMA en KBIN.

FUNCTIE

Als onderzoeksassistent voer je onder andere de volgende taken uit:

 • Deelnemen in moleculaire biologie laboratorium werk
 • Beheren van bevroren weefsel en DNA collectie
 • Uitvoeren van HTS-gegevensanalyse (met inbegrip van sequentiële filtering en assemblage, SNP-genotypering, fylogenetische boomreconstructie, analyse van de genomische populatie).
 • Schrijven van wetenschappelijke publicaties en rapporten.
 • Voorbereiden van genomische bibliotheken voor High-Throughput Sequencing (HTS), inclusief Full Genome Sequencing (WGS) en Reduced Representation Sequencing (inclusief RAD / ddRAD / HYRAD-seq).

PROFIEL

 • Masterdiploma in de biologie, biochemie, landbouw- of bioenginieur of verwante disciplines
 • Praktische labo-ervaring met basistechnieken van moleculaire biologie, met ‘Next Generation Sequencing’ en ‘Sanger Sequencing’ methodes
 • Kennis van een of meer programmeertalen (bijv. Bash, Python)
 • Ervaring met de analyse van High-Thoughput Data 
 • Ervaring in de fylogenetica / populatiegenetica

Algemene bekwaamheden : 

 • Wetenschappelijke nieuwsgierigheid 
 • Goede teamspeler, maar in staat om zelfstandig te werken
 • Goede communicatievaardigheden
 • Zeer goede kennis van het Engels

Extra vaardigheden : 

 • Kennis van het Nederlands en/of Frans
 • Praktische ervaring met de voorbereiding van genomic libraries
 • Interesse of ervaring in taxonomisch onderzoek 

WIJ BIEDEN

 • Een contract van 12 maanden als onderzoeksassistent 
 • Een loon conform de barema’s van de federale overheid (SW10 minimumaanvangswedde: 38.093,08 EURO bruto geïndexeerd jaarsalaris ) 
 • Een aangename werkomgeving in een dynamische omgeving
 • Een interessante vakantieregeling  
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (2e klasse) of fietsvergoeding.

Ontdek alle informatie en voordelen over werken aan de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

KANDIDATUUR 

Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar HR-RH@africamuseum.be met als referentie één van de drie volgende, afhankelijk van de positie waarvoor u zich kandidaat stelt: “JEMU” “FFIPM” “MUSEOMICS”. In uw begeleidende brief gelieve te specifiëren waarom u voor die welbepaalde positie postuleert. Uw kandidatuur dient ons te bereiken voor 22 februari 2021

Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn toegezonden worden, zullen worden aanvaard en beantwoord. Interviews zullen plaatsvinden op 8 maart (online - via teams).

Voor meer inlichtingen over: