Visie en partners

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is zowel een drukbezocht museum als een internationaal gerenommeerde wetenschappelijke instelling. Kennisoverdracht naar scholen, families, (toekomstige) leerkrachten, verenigingswerkers, mensen van Afrikaanse origine en een breed publiek is dus een belangrijke pijler van de publiekswerking.

De afdeling Educatie & Cultuur (E&C) staat in voor deze kennisoverdracht. Ze ontwikkelt activiteiten die kaderen binnen doelstelling 4 van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: kwaliteitsvolle educatie voor iedereen, een leven lang. Deelnemers aan een rondleiding maken natuurlijk in de eerste plaats kennis met de culturele en natuurlijke diversiteit van Midden-Afrika aan de hand van unieke collecties. Ze worden daarnaast echter ook uitgenodigd om stil te staan bij hedendaagse globale vraagstukken, zoals hoe omgaan met een pijnlijk koloniaal verleden en de gevolgen daarvan, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies of de kwetsbaarheid van immaterieel erfgoed. 

De workshops en vormingen gaan nog verder en bieden ook de gelegenheid aan deelnemers om zichzelf uit te drukken via woord, dans of andere kunstvormen, om te leren luisteren en debatteren, of om op zoek te gaan naar antwoorden dan wel nieuwe vragen. Het blootleggen en ontmantelen van stereotypes over het Afrikaanse continent, Afrikanen en mensen van Afrikaanse origine vormen een belangrijke rode draad doorheen alle activiteiten. 

Waar het kan, ontwikkelt E&C haar activiteiten in co-creatie met externe experts, bij voorkeur van Afrikaanse origine. 

In de rubriek Zien & doen vind je het volledige aanbod rondleidingen en workshops in het AfricaMuseum terug. In deze tab Leren kan je als onderwijsprofessional of ouder terecht voor vormingen, inspiratie en tips & tools die je helpen om leerlingen, kinderen, jongeren, en volwassenen te ondersteunen in hun leerproces over Midden-Afrika en hun ontwikkeling tot wereldburgers. 

Het KMMA is dankbaar voor de financiële steun  die het ontvangt van de Directie- generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)   voor het realiseren van zijn educatieve programma. 
 

 

PARTNER

 

DGD.png

Het AfricaMuseum is dankbaar voor de financiële steun die het ontvangt van de Directie- generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)  voor het realiseren van zijn educatieve programma.