Tervuren Xylarium Wood Database

Search |  Browse |  More information |  Contact persons
Familia: Lauraceae
Species name according to: Mededeelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijks Universiteit te Utrecht No. 42, 528. 1937.
Accepted standard name: this name is accepted
Pictures from external sites
Specimens available at the Tervuren Xylarium