Tervuren Xylarium Wood Database

Search |  Browse |  More information |  Contact persons
Familia: Euphorbiaceae
Species name according to: Mededeelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijks Universiteit te Utrecht 38: 766. 1936.
Accepted standard name: this name is accepted
Specimens available at the Tervuren Xylarium