Archieven

Aardwetenschappen
Archieven van geologische studies en mijnbouwprospectie in Centraal Afrika
  • Terreinnota’s en archieven van mijnbouwbedrijven met betrekking tot Centraal-Afrika (voornamelijk de DRC, Rwanda en Burundi).
  • Verkenning, prospectie, kartering en geologische studies in verschillende gebieden van de DRC, door Belgische of buitenlandse geologen, vooral in de vorm van niet-gepubliceerde documenten.
  • Correspondentie tussen medewerkers van mijnbouwbedrijven en hun bestuursorganen in Congo en België.

Voor de DRC kunnen dankzij DRCmining de archieven van het KMMA en uiteenlopende Congolese instellingen doorzocht worden.

Instanties met belangstelling voor mijnbouw in Centraal Africa kunnen het departement bezoeken en de archieven raadplegen.

> Regels voor toegang tot de bibliotheek, cartotheek en archieven (pdf, 157 KB)

Verantwoordelijke:
Gérard Nimpagaritse
gerard.nimpagaritse@africamuseum.be
+32 2 769 54 38

Contact:
Eric Warner
eric.warner@africamuseum.be
+32 2 769 5486

 

Geological archives for the Sahara

Onuitgegeven terreinnota's, documenten en kaarten, en beperkt beschikbare gepubliceerde documenten over de Sahara (Algerije, Niger, Mali).

Verantwoordelijke:
Jean-Paul Liégeois
jean-paul.liegeois@africamuseum.be
+32 2 769 54 58