Bruiklenen

Geologische specimens

De aardwetenschappelijke diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden specimens uitlenen voor wetenschappelijke doeleinden of tentoonstellingen.

 

> Neem contact op met de collectieverantwoordelijken