Archieven

Culturele Antropologie en Geschiedenis

Al sinds zijn oprichting in 1898 bewaart het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika archieven van particulieren, bedrijven en instellingen die een band hebben met de Onafhankelijke Staat Congo of Belgisch Congo.

Ook de activiteiten van het museum als wetenschappelijke instelling hebben geleid tot de aanleg van uitgebreide en uiteenlopende archieven.

De archieven zijn doorzoekbaar via de database Archives@AfricaMuseum. Raadpleeg ook de Guide des sources de l'histoire de la colonisation.

 

Het archief van Henry Morton Stanley

Het persoonlijke archief van journalist en reiziger Henry Morton Stanley (1841 - 1904) bevat:

 • 65 reisverslagen en notitieboeken
 • 10.000 brieven
 • 800 tekeningen, foto's, dia's en kaarten
 • manuscripten en krantenknipsels

De Stanley-archieven zijn eigendom van de Koning Boudewijnstichting. Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika staat in voor het beheer en het behoud ervan.

Tot nader order en ten gevolge van institutionele reorganisatie kunnen de Stanley archieven momenteel niet geraadpleegd worden. Onze excuses voor het ongemakt. We blijven tot uw beschikking mocht u vragen hebben.

Wetenschappelijk verantwoordelijke:
Mathilde Leduc-Grimaldi
mathilde.leduc@africamuseum.be
+32 2 769 52 79

 

Archieven van particulieren - Koloniale geschiedenis

Het archief telt een 400-tal archieffondsen over:

 • de Europese ontdekkingsmissies in Centraal-Afrika vanaf het tweede kwartaal van de 19e eeuw
 • het koloniale expansiebeleid van Leopold II
 • De Onafhankelijke Congostaat
 • Congo onder Belgisch koloniaal bewind

De archieven zijn doorzoekbaar via de database Archives@Africamuseum:

> ga naar Archives.Africamuseum.be

 

Archieven van particulieren - Dekolonisatie en onafhankelijk Congo

20 archieffondsen over de politieke evolutie in de DRC tussen 1950 en vandaag, goed voor meer dan 400 archiefdozen, afkomstig van particulieren die in Congo hebben gewoond of gewerkt, of personen die onderzoek hebben verricht naar Congo.

Enkele van de voornaamste archieffondsen zijn:

 • de archieven van Benoît Verhaegen (medeoprichter en gewezen directeur van het Centre d'Études et de Documentation africaines, CEDAF)
 • de archieven van Kithima bin Ramazani (archieven van de politieke partij Mouvement populaire de la Révolution (MPR))
 • de archieven van Jules Gérard-Libois (oprichter en voorzitter van het centrum voor sociopolitiek onderzoek en informatie CRISP en medeoprichter van het Centre d'Études et de Documentation africaines, CEDAF) waarvan een deel te raadplegen is via de onlinecatalogus
 • de archieven van Renée Fox (gewezen professor aan de University of Pennsylvania, gespecialiseerd in medische sociologie)
 • de archieven van Honoré Paelinck (met documenten inzake het Office national des Transports ONATRA).

De verschillende bestanddelen van deze archieffondsen zijn als aparte beschrijvingen opgenomen in de catalogus van de Bibliotheek voor onafhankelijk Congo.

> Catalogus van de Bibliotheek voor onafhankelijk Congo

 

Geschiedkundige archieven van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

De institutionele archieven van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bevatten een rijke verzameling aan documenten. De oudste gaan terug tot 1910, het jaar waarin het gebouw van het Museum van Belgisch-Kongo ingehuldigd werd.

Ze bevatten onder meer de verslagen van wetenschappelijke missies naar Afrika, aan het begin van de koloniale periode.

De archieven zijn doorzoekbaar via de database Archives@Africamuseum:

> ga naar Archives.Africamuseum.be

 

Archieven van bedrijven en instellingen

In de eerste jaren na de Congolese onafhankelijkheid hebben heel wat grote mijnbouw-, bosbouw- of spoorwegbedrijven en een aantal Belgische instellingen in het land hun administratieve archieven overgedragen aan het museum.

Een aantal van die archieffondsen werden geïnventariseerd door de Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven (VVBA-AVEA).

De archieven zijn doorzoekbaar via de database Archives@Africamuseum:

> ga naar Archives.Africamuseum.be

Meer info over de archieven van de Groupe Empain en de Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga (pdf, 129 Kb, in het Frans)