Projecten

RIETMA

Internationaal netwerk voor de studie van Afrikaanse muziektradities
Gekruiste opvattingen over de dansen van de Europese en Afrikaanse orale tradities

Het project heeft tot doel netwerkactiviteiten uit te voeren om de samenwerking tussen de deelnemende instellingen op lange termijn te bevorderen.

Het RIETMA-project – Réseau international d'étude des traditions musicales africaines – heeft tot doel netwerkactiviteiten uit te voeren om de samenwerking op lange termijn tussen de deelnemende instellingen te bevorderen. Het thema van het project behandelt de problemen van de vertegenwoordiging van de "Ander" door het muzikale erfgoed van Afrika en Europa. De ervaring leert dat, hoewel de noties van Noord-Zuid co-creatie op het gebied van representatie intensiever worden en de onderzoeksthema's vaak vergelijkbaar zijn (bijvoorbeeld de studie van transformaties in muzikale tradities), de manieren van representatie van de Ander op de twee hemisferen niet volledig overeenkomen. Dit project richt zich op representatievraagstukken om beter aan te sluiten bij de hedendaagse en wederzijdse vraagstukken van de partnerinstellingen en om een dynamische beschrijving te geven van de andere vragen die haar rol als medium tussen het publiek en de brongemeenschappen betreffen. De werkwijze bestaat uit de organisatie van workshops in het Noorden en het Zuiden waarbij op basis van muzikale voorstellingen uit Afrika en Europa veldwerk wordt verricht dat wordt opgenomen en gefilmd om een audiovisuele tentoonstelling op te zetten waarin de standpunten van curatoren, onderzoekers, musici en culturele professionals met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

Hoofdonderzoeker:

Datum:

2018 2020

Medewerkers:

Externe partners:

Arnold AGANZE– Nyege Nyege Festival, Jinja (Uganda);
Stéphane COLIN – Musée des instruments de musique, Brussels (Belgique) ;
Derek DEBRU– Nyege Nyege Festival, Jinja (Uganda);
Camille DEVINEAU – Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France) ;
Susanne FÜRNISS – CNRS - Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France) ;
Eveline KOHO KABOU - Musée de la Musique, Ouagadougou (Burkina Faso);
Larissa NZANG METOGO - Musée National du Gabon, Libreville (Gabon) ;
Saskia WILLAERT – Muziekinstrumentenmuseum, Brussels (België).
Sylvie LE BOMIN – Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France) ;
Matthieu THONON – Muziekinstrumentenmuseum, Brussels (België);