Personeelslijst

Tine Huyse

Biologie
Invertebraten

TRAIL

Trojaanse slakken en hun rol bij de overdracht van ziekten

Titel van het project: Trojaanse slakken, de rol van gastropoden in de transmissie van tropische ziektes blootgelegd door geavanceerde moleculaire technieken

Wereldwijd worden meer dan 300 miljoen mensen getroffen door ziektes die worden overgedragen door zoetwaterslakken. Deze ziektes vormen vaak een zware last voor de economie van de getroffen landen. Zo leiden deze zogenaamde ‘snail-borne’ ziektes bijvoorbeeld tot grote economische verliezen in de veeteelt. Aangezien slakken deel uitmaken van de levenscyclus van de parasieten die de ziektes veroorzaken, is het belangrijk om meer informatie te verzamelen rond de verspreiding van deze gastheren. Er is echter een probleem: onze huidige technieken nemen veel tijd in beslag en ze zijn bovendien geneigd om belangrijke informatie te missen. In dit project willen we een techniek ontwikkelen die deze problemen omzeilt en die ons toelaat om slakken en hun parasieten tegelijk te identificeren.

'Snail-borne' ziektes treffen voornamelijk ontwikkelingslanden, maar de huidige globalisering en klimaatveranderingen zorgen voor een verschuiving in de verspreiding van deze ziektes. Vermits de distributie van de 'vector' zoetwaterslakken bepaalt waar deze ziektes voorkomen, is er dringend nood aan geactualiseerde informatie over de verspreiding van deze soorten en over hun exacte rol in het verspreiden van parasieten. Deze informatie is momenteel zeer moeilijk te verkrijgen omdat de taxonomie van deze soorten niet op punt staat. Bovendien is er een gebrek aan ecologische en parasitologische data. Daarenboven zijn de traditionele methoden om slakkeninfecties vast te stellen zeer tijdrovend, en missen ze recente infecties. Experimentele studies houden dan weer geen rekening met co-infecties en verschillen tussen lijnen. In dit project willen we deze moeilijkheden overwinnen door een efficiente, gevoelige en betrouwbare techniek te ontwikkelden, die zowel de slakkensoort als de geassocieerde parasietsoorten kan identificeren. Deze techniek wordt uitgetest op slakken met een gekende infectiegeschiedenis, alvorens ze toegepast wordt op zowel nieuwe als bestaande museumcollecties. Dit zal ons uiteindelijk in staat stellen om de belangrijke ecologische factoren te identificeren die de verspreiding van deze ziektes sturen.

Hoofdonderzoeker:

 • Tine Huyse
 • Datum:

  2016 2020

  Medewerkers:

  Externe partners:

  Dr. Bert Van Bocxlaer (UGent)
  Dr. Christian Albrecht (Giessen University)
  Dr. Verschuren Dirk (UGent)