Personeelslijst

Hein Vanhee

Culturele Antropologie & geschiedenis
Cultuur & Maatschappij
De impact van het koloniale 'inheemse beleid' op de politieke cultuur van Mayombe, Neder Congo, 1890-1930

Dit onderzoek analyseert de manieren waarop het ‘inheems beleid’ (politique indigène) van de koloniale staat in de praktijk werd geïmplementeerd in Mayombe (Neder-Congo). Dit onderzoek gaat na hoe lokale chefs voor dit ambt werden geselecteerd en hoe hun nieuwe rol als 'chef médaillé' in de praktijk werd bepaald. Hierbij worden vragen gesteld naar de impact van dit ‘inheems beleid’ op ideeën en concepten over macht en leiderschap, die eigen waren aan de 19de-eeuwse politieke cultuur van Mayombe. Ook de materiële cultuur van het hoofdmanschap krijgt bijzondere aandacht.

Hoofdonderzoeker:

  • Hein Vanhee
  • Datum:

    2013 2016

    Medewerkers: