Weergaloze kunst

Tijdelijke tentoonstelling

 

This room contains four display

In deze zaal geven vier vitrines een veelzeggend overzicht van de artistieke productie van maskers, beelden, ivoorsnijwerk en gebruiksvoorwerpen. De verzamelde stukken komen bijna allemaal uit Congo en dateren voornamelijk uit de 19e en vroege 20e eeuw.

Andere vitrines kaarten specifiekere thema’s aan, met een beslist kunsthistorische insteek.
Sommige vitrines moeten bijvoorbeeld de Afrikaanse kijk op schoonheid beter belichten. Andere ruimtes bieden dan weer inzicht in de manier waarop de Belgische aanwezigheid in Congo bepaalde aspecten van de productie en verkoop van beelden heeft beïnvloed.
Op nog een andere plek in de zaal reiken onderzoekers een alternatief aan voor de etnografische studie van materiële Afrikaanse culturen, door de discipline van de Afrikaanse kunstgeschiedenis uit te diepen.

Belgische pioniers als F. M. Olbrechts (voormalig directeur van het KMMA) leverden een aanzienlijke bijdrage tot die benadering, die tot een stilistische en iconografische analyse van de Afrikaanse kunst heeft geleid, maar vooral ook oog had voor de kunstenaar, de mens achter het voorwerp.

 

cover boekje van de expo

 

Boekje van de expo
Het bezoek van de tentoonstelling gebeurt aan de hand van een boekje, beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Het boekje is beschikbaar in de zaal.
Na bezoek worden de bezoekers gevraagd het boekje terug op zijn plaats te leggen.
Hoe gebruik je dit boekje?
Elk nummer op de vitrines verwijst naar een pagina.

  • Het nummer bovenaan de vitrine verwijst naar een thema.
  • Het nummer onderaan de vitrine verwijst naar informatie

Download gratis het boekje in het Nederlands (pdf - 2,3 MB)

Cover book Weergaloze kunst

 

Weergaloze Kunst. Betoverende objecten uit het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Reeks “Collecties van het KMMA”, special issue
Gepubliceerd door BAI en het KMMA, Gezamelijke uitgave met Philippe de Moerloose
ISBN : 978-9-0858-6775-3
25 €

Bestellen

 

Deze tentoonstelling is opgebouwd met de steun van Philippe de Moerloose.

 

 

 

cabinets with a significant collection of artistic production in the domain of masks, statuary, sculpted ivory and ‘utilitarian’ art. The pieces brought together here almost all come from Congo and mainly date back to the 19th and the first half of the 20th century. 


Other display cabinets deal with more specific themes, which really touch on considerations specific to the History of Art.
For example, in some it is a matter of trying better to understand the notion of beauty from an African perspective. In other spaces, it is about better understanding the extent to which the Belgian presence modified certain aspects of the production and sale of sculptures in Congo. 
In a different part of the room, researchers will propose an alternative to the study of African material cultures outside the context of ethnography, by developing the discipline of the history of arts in Africa. 

This approach, which owes a lot to the pioneering work of Belgians such as F. M. Olbrechts (former director of the RMCA), makes it possible to develop stylistic and iconographic analysis in African art, but also, and this is of paramount importance, the research carried out by the artist, the Man behind the object.

 

cover booklet of the exhibition

 

Booklet of the exhibition
Unrivalled Art is accompanied by a booklet available in four languages (English, French, Dutch and German). 
The booklet is available in the gallery itself.
Visitors are asked to return the booklet after their visit.
Download the booklet in English (pdf - 2,3 MB)
How to use the booklet?
The numbers on the showcases match the page numbers in the booklet.

  • Numbers on top of the showcase refer to the theme.
  • Numbers on the bottom of the glass panels provide information on objects.
cover book Unrivalled art

 

Unrivalled Art.
Spellbinding Artefacts at the Royal Museum for Central Africa

Series “Collections of the RMCA”, special issue
Published by BAI and the RMCA, A copublication with Philippe de Moerloose
ISBN : 978-9-0858-6776-0
25 €

Order

This exhibition received the support of Philippe de Moerloose.