Prelude Medicinal Plants Database

Search |  Practical Guide |  Authors |  Disclaimer

Disclaimer - Clause de non-responsabilité - Vrijwaringsclausule

Disclaimer

This disclaimer applies to all consultations of the PRELUDE database.

The accuracy of information provided in this database is the sole responsibility of the database authors.

The RMCA bears no responsibility in this matter.

Neither the RMCA nor the database authors can be held responsible for any damages or harm resulting from any piece of information or any application of the remedies recorded therein.

The website may contain hypertext links to third-party websites. These are provided for informational purposes only.

If, despite the research efforts of the database authors, the database should contain elements that are considered by a third party to have violated their copyright or any other rights, only authors of the database can be held liable.

The RMCA bears no responsibility in this matter.

Clause de non-responsabilité

La présente clause de non-responsabilité s’applique à toute consultation de la banque de données PRELUDE.

Seuls les auteurs de la banque de données, à l’exclusion du MRAC, se portent garants de l’exactitude des informations qui y sont communiquées.

Ni les auteurs de la banque de données ni le MRAC n’assument une responsabilité quelconque à l’égard de tout dommage ou préjudice découlant d’une information ou d’une application éventuelle de remèdes telles que répertoriés dans la banque de données.

Elle peut contenir des liens hypertexte vers des sites web de tiers. Ceux-ci sont uniquement reproduits à titre d’information à l’utilisateur.

Au cas où, malgré les recherches effectuées par les auteurs de la banque de données, celle-ci contiendrait des éléments pour lesquels un tiers estime que ses droits d’auteur ou tout autre droit ont été lésés, celui-ci ne pourra se retourner que contre les auteurs de la banque de données.

Le MRAC n’endosse aucune responsabilité en la matière.

Vrijwaringsclausule

Bijgaande vrijwaringsclausule is van toepassing op elke consultatie van de database PRELUDE.

Enkel de auteurs van de database, met uitzondering van het KMMA, stellen zich garant voor de juistheid van de informatie die erop voorkomt.

De auteurs van de databank en het KMMA zijn geenszins aansprakelijk voor elke schade of nadeel die zouden kunnen voortvloeien uit de informatie of een eventuele toepassing van geneeswijzen, zoals terug te vinden in de database.

Ze kan hypertext links bevatten naar websites van derden. Deze worden enkel weergegeven bij wijze van gebruikersinformatie.

In het geval dat, ondanks onderzoek uitgevoerd door de auteurs van de database, deze elementen zou bevatten die volgens een derde schade zouden hebben berokkend met betrekking tot diens auteursrechten of om het even welk ander recht, kan deze laatste zich enkel wenden tot de auteurs van de database.

Het KMMA wijst hiervoor elke verantwoordelijkheid af.