Handboek voor archeologisch veldwerk in Afrika

Dit handboek wil de basisconcepten van archeologisch veldwerk in Afrika uiteen zetten. 63 auteurs hebben aanvaard om specifieke onderwerpen te verduidelijken met als leidraad hun eigen veldwerkervaringen.

De hoofdbedoeling is korte leesbare notities ter beschikking te stellen die tijdens het veldwerk geraadpleegd kunnen worden. Elk hoofdstuk stemt overeen met een specifieke fase van het onderzoek; vanaf hoe een site te lokaliseren en op te graven tot aan de publicatie van de resultaten via het catalogeren en interpreteren van de vondsten. 

Het handboek is online beschikbaar, in het Frans of in het Engels. Het volledige handboek kan gedownload worden of elk hoofdstuk afzonderlijk, in lage of in hoge resolutie.

Het handboek kwam tot stand met steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Voor meer informatie, commentaren en/of suggesties kan u terecht op het volgende adres: FMAA@africamuseum.be.

 

> Download het handboek in het Engels

 

> Download het handboek in het Frans