Online publicaties

Het museum beschikt over talrijke digitale publicaties, die online beschikbaar zijn.

Je kan deze werken gratis downloaden.

Wie een gedrukt exemplaar verkiest, kan dat aankopen via print on demand. Voor bestellingen, contacteer: publications@africamuseum.be.

 • Monographies des provinces de la RDC

  Reeks over de monografieën in het kader van het onderzoeksproject over de nieuwe Congolese provincies.

 • Documenten Humane en Sociale Wetenschappen

  Werken van onderzoekers, conferentieverslagen, inventarissen of doctoraatsthesissen in humane en sociale wetenschappen of werken die eerst in boekvorm werden uitgegeven in de reeks 'Annalen van Menswetenschappen' maar nu uitverkocht zijn.

 • Publicaties over geologie

  Werken die eerst in boekvorm werden uitgegeven in de reeks ‘Tervuren African Geoscience Collection’ van het KMMA maar uitverkocht zijn.

 • Zoölogische documentatie

  Werken van onderzoekers, conferentieverslagen, inventarissen of doctoraatsthesissen in zoölogie. Ook werken die eerst in boekvorm werden uitgegeven maar uitverkocht zijn.