Monographies des provinces de la RD Congo

Sinds 2008 beheert het museum een onderzoeksproject over de 26 nieuwe provincies van de DR Congo. Dankzij de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, heeft dit project als doel voor elke nieuwe provincie een monografie te publiceren. 

Deze werken omvatten informatie over het volgende:

  • sociale en culturele thema’s
  • economie
  • politiek
  • geologie
  • geografie
  • agronomie
  • biologie

Je kan deze werken gratis downloaden.

Geef je echter de voorkeur aan een gedrukt exemplaar, contacteer dan:
publications@africamuseum.be