Zoölogische documentatie

Werken van onderzoekers, inventarissen en identificatiegidsen die niet aan peer review zijn onderworpen.

Ook doctoraatsthesissen en werken die eerst in boekvorm werden uitgegeven door het KMMA maar uitverkocht zijn.

Al deze teksten zijn beschikbaar en gratis te downloaden (open access).

Indien u de voorkeur geeft aan een gedrukt boek (Print on Demand), kunt u contact opnemen met de afdeling Publicaties:
publications@africamuseum.be