Zoölogische documentatie

Werken van onderzoekers, inventarissen en doctoraatsthesissen.

Ook werken die eerst in boekvorm werden uitgegeven door het KMMA maar uitverkocht zijn.

Al deze teksten zijn beschikbaar en gratis te downloaden (open access).