Onderzoeksstrategie en -ethiek

Wetenschappelijk onderzoek heeft als doel onze kennis uit te breiden via studie, observatie, beredenering en experimentatie.

We combineren verschillende wetenschappelijke disciplines om oude en hedendaagse samenlevingen en natuurlijke milieus te bestuderen in Afrika, en vooral in Centraal-Afrika.

Ons onderzoek steunt op de samenwerking met universiteiten en andere instellingen met complementaire expertisedomeinen en met wie we multidisciplinaire activiteiten voeren. De uitbreiding van ons netwerk van Afrikaanse partners speelt hierbij een cruciale rol.

Onze onderzoekers voeren hun activiteiten uit zonder enige druk van aanvragers om aan ideologische, commerciële of politieke belangen tegemoet te komen.

Ons onderzoek wordt gevoerd volgens de principes van de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit:

  • betrouwbaarheid bij het waarborgen van de kwaliteit van het onderzoek, zoals deze tot uiting komt in het ontwerp, de methodologie, de analyse en het gebruik van middelen.
  • eerlijkheid - Onderzoek moet op transparante, billijke, volledige en onbevooroordeelde wijze worden ontwikkeld, uitgevoerd, getoetst, gedocumenteerd en met anderen gedeeld.
  • respect voor collega's, deelnemers aan het onderzoek, de maatschappij, ecosystemen, cultureel erfgoed en het milieu.
  • verantwoordelijkheid voor het onderzoek van idee tot publicatie, voor het beheer en de organisatie ervan, voor opleiding, toezicht en mentorschap en de bredere impact van onderzoek.