Personeelslijst

Tine Huyse

Biologie
Invertebraten
Wat kunnen vissen en hun parasieten ons vertellen over vervuiling in natuurlijke waterlopen van Congo?

Titel project: Capaciteitsversterking voor een betere biologische evaluatie van mijnbouw op de ichthyofauna en hun aquatisch milieu in Katanga (RD Congo)

Zuid-Katanga is een regio die gekenmerkt wordt door intense mijnbouwactiviteiten. Deze activiteiten veroorzaken een ernstige vervuiling van het aquatische milieu in de regio. In dit project analyseren we de verschillende omgevingsfactoren en onderzoeken we sporen van vervuiling in de aanwezige vispopulaties. Bovendien identificeren we de parasietsoorten die aanwezig zijn in deze vispopulaties. De resultaten worden gecommuniceerd naar de betrokken partijen om in de toekomst maatregelen te nemen om deze vervuiling in de aquatische systemen tegen te gaan.

We stellen drie specifieke doelstellingen voorop: ten eerste analyseren we het water en het sediment om de hoeveelheid zware metalen in de omgeving te bepalen. Vervolgens voeren we ook een chemische analyse uit op de organen van specifieke vissen, zoals de grote barbeel (Labeobarbus, Cyprinidae), meerval (Clariidae) en tilapia (Cichlidae). Dit laat ons toe om de hoeveelheid zware metalen in hun weefsel te bepalen. We combineren deze analyse met het opmeten van bepaalde biologische parameters (vb. grootte-massa verhouding). Verder onderzoeken we ook de diversiteit en de abundantie van de parasieten in deze vissen, waarbij deze parameters dienen als een indicatie voor omgevingsgeïnduceerde stress. Daarnaast worden de betrokken partijen zo goed mogelijk geïnformeerd over de bekomen resultaten. Zo leggen we een fundament voor toekomstige maatregelen om de vervuiling in de Zuid-Katangese watersystemen aan te pakken.

Hoofdonderzoeker:

 • Jos Snoeks
 • Datum:

  2014 2016

  Externe partners:

  Auguste Cocha Manda (Université de Lubumbashi)
  Filip Volckaert (KU Leuven)
  Lieven Bervoets (UA)