Personeelslijst

Personeelslijst

 • Verbindingsfunctionaris
  Department
  Biologie
  Dienst
  Invertebraten
  Specialiteiten
  Ondersteuning bij het opstellen en het beheer van projecten, vertegenwoordiging van de instelling, fondsenwerving
 • Department
  Biologie
  Dienst
  Biologische collectie- en databeheer
 • Geografe
  Department
  Aardwetenschappen
  Dienst
  Natuurlijke risico’s
  Specialiteiten
  Natuurlijke risico’s, kwetsbaarheid, GIS
 • Technicus Collecties
  Department
  Biologie
  Dienst
  Biologische collectie- en databeheer
 • Department
  Publieksgerichte diensten
  Dienst
  Museologie
 • Secretaresse
  Department
  Aardwetenschappen
  Dienst
  Oppervlaktemilieus en collectiebeheer
 • Geomorfoloog
  Department
  Aardwetenschappen
  Dienst
  Natuurlijke risico’s
 • Department
  Culturele Antropologie & geschiedenis
  Dienst
  Archief- en Collectiebeheer - Digitalisatie & Archieven
 • Laborante
  Department
  Aardwetenschappen
  Dienst
  Oppervlaktemilieus en collectiebeheer
 • Fysisch geografe
  Department
  Aardwetenschappen
  Dienst
  Natuurlijke risico’s
  Specialiteiten
  Landverschuivingen en bodemerosie, remote sensing, hydrologie
 • Archivaris
  Department
  Culturele Antropologie & geschiedenis
  Dienst
  Archief- en Collectiebeheer - Digitalisatie & Archieven
 • Technicus Collecties
  Department
  Aardwetenschappen
  Dienst
  Natuurlijke risico’s
 • Department
  Biologie
  Dienst
  Invertebraten
 • Ichtyoloog
  Department
  Biologie
  Dienst
  Vertebraten
  Specialiteiten
  FishBase, opleiding FishBase en taxonomie van vissen
 • Administratief assistant- beheerder xylarium
  Department
  Biologie
  Dienst
  Houtbiologie
 • Administratief assistant- beheerder xylarium
  Department
  Biologie
  Dienst
  Vertebraten
 • Geoloog
  Department
  Aardwetenschappen
  Dienst
  Geodynamica en minerale rijkdommen
 • Diensthoofd
  Department
  Algemene directie
  Dienst
  Ontwikkelingssamenwerking
 • Department
  Aardwetenschappen
  Dienst
  Natuurlijke risico’s
 • Politicoloog
  Department
  Culturele Antropologie & geschiedenis
  Dienst
  Geschiedenis & politiek
  Specialiteiten
  Sociopolitieke evoluties, bestuur en politiek toekomstonderzoek, politiek historische kwesties, DR Congo