Les poissons du Parc national de Kundelungu (RD Congo)

Diversité et mesures de conservation

MuseumTalks

Dr. Emmanuel Abwe

 

Het Kundelungu Nationaal Park, gelegen in het zuiden van de DR Congo, herbergt een grote diversiteit aan aquatische habitats. Sinds de oprichting ervan in 1970-1975 werd de vissendiversiteit nooit in detail bestudeerd. In deze MuseumTalk bespreken we de diversiteit en verspreiding van de vissen in en rond het park, evenals de antropogene bedreigingen voor hen. De bijna 5 jaar lange inventarisatie heeft een diversiteit van 96 vissoorten aan het licht gebracht, waarvan er 38 (±40%) enkel bekend zijn uit het park en zijn omgeving. Helaas wordt deze visdiversiteit bedreigd door talrijke antropogene activiteiten, waaronder overbevissing, het gebruik van destructieve vistechnieken, en de aantasting van habitats, o. a. door vervuiling (mijnbouw en landbouw) en ontbossing langs rivieroevers.

""

Over de spreker

Dr. Emmanuel Abwe is docent en onderzoeker aan de Universiteit van Lubumbashi in de DR Congo. Hij behaalde een doctoraat in de wetenschap op het thema van de visdiversiteit en het behoud ervan in het Kundelungu National Park. Hij promoveerde aan de KU Leuven in 2022, in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en de SNSB-Bavarian State Collection Zoology (München, Duitsland). Hij is ook medewerker van het KMMA in het MbiSa Congo II project. Zijn onderzoek spitst zich toe op de diversiteit, ecologie en bescherming van de zoetwatervissen van het Boven-Congobekken.


MuseumTalks

Elke maand afspraak met experten, onderzoekers en kunstenaars voor lezingen of boeiende debatten.

> Alle MuseumTalks

 

12.30 - 13.30 u

Online

Duur
Ongeveer 1 uur
Taal
In het Frans
Prijs

Gratis, maar inschrijven is verplicht