Houtbiologie

Wij bestuderen Afrikaanse tropische bomen, met de bedoeling bij te dragen tot de bosecologie en een duurzame houtproductie in tropisch Afrika te ondersteunen.

Ons xylarium is een referentiecollectie met meer dan 80 000 houtstalen van over heel de wereld. Ons onderzoek is gebaseerd op dit xylarium en op veldwerk.

Onze onderzoeksterreinen:

 • houtanatomie: we onderzoeken de anatomische structuur van de verhoute weefsel
 • dendrochronologie: we bestuderen de boomgroei en de bosecologie
 • fysiologie van tropische bomen
 • archeobotanica en bosgeschiedenis door analyse van fossiel houtskool uit de bodem.

 

Personeel

Wetenschappelijk personeel

 • Hans Beeckman, Diensthoofd
  Houtbiologie, dendrochronologie, systeemecologie, houtidentificatie, functionele ecologie
 • Nils Bourland, Postdoc bosecologie
  Centraal-Afrika, bosbeheer, ecologie, Pericopsis, bosexploitatie
 • Tom De Mil, Postdoc bosecologie
  Houtanatomie, cambiale activiteit, dendrochronologie, beeldanalyse, micro-CT-scan, secundaire groei, Afrikaanse tropische regenwouden
 • Wannes Hubau, Postdoc bosecologie
  Globale koolstofstromen, bosinventarissen, permanente staalname, tropische regenwouden, geschiedenis van de Afrikaanse vegetatie en archeobotanie
 • Kim Jacobsen, Postdoc agronomie
  Tropische agronomie, bananen en bakbananen, research for develoment (R4D), Europese projecten, digitalisering, beheer van databases
 • Mélissa Rousseau, doctorandus bosecologie
 • Yegor Tarelkin

Administratief en technisch personeel

Vrijwilligers

 • Ferre Carron
 • Cécile De Troyer
 • José Kempenaers
 • Christian Mommaerts
 • Richard Shutt
 • Arion Turcsán
 • Rita Vandergucht
Een expertise nodig?

We bieden onafhankelijke expertises aan, ook van niet-Afrikaanse soorten:

 • identificatie van houtsoorten in het kader van handel en houtindustrie (vooral CITES), kunstgeschiedenis, archeologie, paleontologie, enz.
 • datering van hout via de studie van de groeiringen.

Prijs: 170 € 
Prijs voor een expertise op verplaatsing: 250€ per dag

Het bedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE21 6792 0078 0603 van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met vermelding ‘houtanalyse’.

Houtstalen (bij voorkeur met afmetingen van 1 cm x 7 cm x 15 cm) kunnen worden opgestuurd naar het volgend adres:
Laboratorium voor Houtbiologie
Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren

Contact: Hans Beeckman
 

Opleidingen