Biologie

De Afrikaanse diversiteit aan diersoorten en ecosystemen is bijzonder rijk en van wereldbelang.

Met het oog op een grondigere kennis van de Afrikaanse biodiversiteit bestuderen we de taxonomie en fylogenie van verschillende groepen vertebraten en invertebraten, vanuit morfologisch en genetisch perspectief.

We bestuderen ook de opbouw en de functie van hout, net als de rol van de bomen en de fauna in uiteenlopende Afrikaanse ecosystemen. Onze onderzoekers gaan na welke impact de activiteiten van de mens hebben op die ecosystemen.

Onze onderzoekers combineren terreinwerk met de studie van onze collectie, die wel 10 miljoen specimens telt.

We beschikken verder over twee diensten die zich bezighouden met specifieke moleculaire biologie: JEMU (Joint Experimental Molecular Unit) en BopCo (barcoding facility for organisms and tissues of policy concern).

Ons doel bestaat erin de kennis over de Afrikaanse biodiversiteit uit te breiden en te verspreiden via publicaties, onlinedatabanken en opleidingen.

We leggen de nadruk op de uitwisseling van kennis met onze Afrikaanse partners

 

 • Invertebraten

  Invertebraten

  We voeren vooral onderzoek uit op vliegen, spinnen, parasitaire platwormen, zeekomkommers en miljoenpoten.

 • Vertebraten

  Vertebraten

  We onderzoeken voornamelijk Afrikaanse zoet- en brakwatervissen.

 • Houtbiologie

  Houtbiologie

  We bestuderen bomen in het Afrotropische gebied, om bij te dragen tot de bosecologie en ter ondersteuning van de duurzame houtproductie.

 • Biologische collectie- en databeheer

  Biologische collectie- en databeheer

  We zien toe op het beheer, de digitalisering en de toegang tot de zoölogische collecties.